Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO, BA VÀ POHE KHÓA 59, 60 VÀ 61 ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 (DỰ KIẾN)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

 


Số: 41  /TB-VĐTTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày  28  tháng 4  năm 2021

                                                                                   

 

THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN,  CHẤT LƯỢNG CAO, BA VÀ POHE KHÓA 59, 60 VÀ 61 ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 (DỰ KIẾN)

 

Căn cứ vào QĐ số 310/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/03/2019 của Hiệu trưởng v/v ban hành “Quy chế cấp xét học bổng cho sinh viên đại học chính quy”;

Căn cứ vào Quyết định số 885/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/05/2020 về việc điều chỉnh các mức cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE; chuyên ngành Phân tích kinh doanh năm học 2019-2020 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân;

Căn cứ QĐ số 1598/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/9/2018 của Hiệu trưởng v/v ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy;

Viện Đào tạo Tiên Tiến, Chất lượng cao & POHE thông báo Danh sách sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, BA và POHE Khóa 59, 60 và 61 được cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ 1 năm học 2020 - 2021(dự kiến).

(Danh sách kèm theo)

Mọi thắc mắc đề nghị sinh viên liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm, phòng 307, 310 và 311 tòa nhà A1 trước 17h00 ngày 11/5/2021.

 

 

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

TS.Lương Thu Hà

 ======

Danh sách

 


Số lượt đọc: 4514 - Cập nhật lần cuối: 05/05/2021 10:07
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
108
3,410
43,174
762,851