Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc nộp chuyên đề thực tập 1 đối với sinh viên chương trình POHE, năm học 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE

 

Số: 64 /TB-VĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp chuyên đề thực tập 1 đối với sinh viên chương trình POHE, năm học 2020-2021

Căn cứ Thông báo số 765/TB-ĐHKTQD ngày 04/05/2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về Kế hoạch làm việc, giảng dạy và học tập trong điều kiện phòng chống Covid-19;

Căn cứ Kế hoạch số 690/KH-ĐHKTQD ngày 19/04/2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về Thực tập 1 đối với sinh viên hệ chính quy Chương trình POHE khóa 60 năm học 2020-2021;

Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE thông báo thay đổi hình thức nộp chuyên đề thực tập như sau:

Sinh viên dùng email msv@st.neu.edu.vn nộp chuyên đề thực tập và các giấy tờ đính kèm (Giấy đăng ký cơ sở thực tập, Phiếu chấm dành cho cơ sở thực tập, Phiếu chấm điểm dành cho giáo viên hướng dẫn, Nhật ký thực tập, Kết quả Turnitin) cho Giáo viên hướng dẫn.

Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn sau:

Tiêu đề email: NguyenThanhAn-11178456-POHELuat60 nộp chuyên đề thực tập 1

  1. NguyenThanhAn-11178456-TCTT59A-chuyende
  2. NguyenThanhAn-11178456-TCTT59A-nhatky
  3. NguyenThanhAn-11178456-TCTT59A-danhgiaCSTT
  4. NguyenThanhAn-11178456-TCTT59A-danhgiaGVHD
  5. NguyenThanhAn-11178456-TCTT59A-turnitin
  6. NguyenThanhAn-11178456-TCTT59A-dangkyCSTT

Mỗi sinh viên gửi 1 email đính kèm 6 file (không nén) đặt tiêu đề và tên file theo mẫu.

Sinh viên nộp bản cứng Chuyên đề thực tập 1 có đính kèm đầy đủ các giấy tờ theo quy định (bao gồm: Giấy đăng ký cơ sở thực tập, Phiếu chấm dành cho cơ sở thực tập, Phiếu chấm điểm dành cho giáo viên hướng dẫn, Nhật ký thực tập, Kết quả Turnitin) cho giáo viên hướng dẫn ngay sau khi Trường có thông báo học tập trung.

Các quy định khác đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch

 

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. Lương Thu Hà

 

 


Số lượt đọc: 1048 - Cập nhật lần cuối: 08/07/2021 16:10
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
126
3,815
43,579
763,256