Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v học GDQP&AN bằng hình thức trực tuyến sinh viên Chương trình TT, CLC, BA & POHE Khóa 62

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐTTT, CLC & POHE

Số:         /V.ĐTTT,CLC&POHE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v học GDQP&AN bằng hình thức trực tuyến

sinh viên Chương trình TT, CLC, BA & POHE Khóa 62

 

Để chuẩn bị công tác học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên AEP năm học 2020-2021, Trung tâm GDQP-AN Hà Nội 2 đang lập kế hoạch giảng dạy và học tập trực tuyến (online) cho các môn học lý thuyết của chương trình GDQP-AN.

 

Nhằm phục vụ công tác chia lớp, chia phòng, đăng ký lịch học, yêu cầu sinh viên cung cấp các thông tin theo đường link dưới đây:

  • Đường link đối với sinh viên các Khóa 60 & 61 (học bổ sung GDQP-AN):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13GdTVaDz1T4aieZgah4pK7mgSJGus1yY2s9hNlb6R7s/edit#gid=0

 

  • Đường link đối với sinh viên Khóa 62:

https://forms.gle/ffZ4U2ojWvcBQvHf7

 ** Lưu ý:

  • Deadline:Trước 10h00, thứ Sáu, ngày 23/07/2021
  • Sinh viên đăng ký bằng tài khoản email của trường (....@st.neu.edu.vn)

 

   

 Nơi nhận:

  • Sinh viên CTTT, CLC, BA & POHE;
  • Lưu: ĐTTT,CLC&POHE.

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

  

(Đã ký) 

 

TS Lương Thu Hà

 

 

 


Số lượt đọc: 3401 - Cập nhật lần cuối: 19/07/2021 18:05
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
75
3,614
43,378
763,055