Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2021-2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1209/ĐHKTQD-V.ĐTTT, CLC&POHE

V/v TB TKB HK1.2021-2022 K60,K61,K62

Hà Nội , ngày 26 tháng 7 năm 2021                                           

             

          

       

Kính gửi:

- Khoa/Bộ môn có Chương trình Chất lượng cao và POHE

- Các thầy cô giảng dạy Chương trình Tiên tiến và Phân tích kinh doanh

                                         

Căn cứ vào chương trình đào tạo của các lớp Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh;

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022;

Nhà trường gửi tới các Viện/Khoa, Bộ môn và các đồng chí giảng viên đã đăng ký tham gia giảng dạy Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2021-2022 của các lớp Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh. Chi tiết đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Trường và website của Viện ĐTTT, CLC&POHE.

Căn cứ vào Thời khóa biểu, để thực hiện theo đúng kế hoạch, Nhà trường đề nghị:

- Các thầy cô tham gia giảng dạy các chương trình trên lên lớp theo đúng lịch và gửi Lịch trình giảng dạy (syllabus) môn học về V.ĐTTT, CLC và POHE (qua GVCN phụ trách chương trình, 01 tuần trước kỳ học theo mẫu).

- Trưởng các đơn vị: Phòng Quản trị thiết bị, Trung tâm ƯDCNTT chuẩn bị giảng đường và bố trí cán bộ trực phục vụ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều chỉnh hay bổ sung về thời khóa biểu xin gửi ý kiến về Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE trước ngày 05/08/2021 (liên hệ Bộ phận Kế hoạch học tập, các GVCN/CVHT Phòng 307, 310, 311 Nhà A1, có danh sách đính kèm).

 

Nơi nhận :

- BGH (để theo dõi, chỉ đạo);

- Như kính gửi;

- Lưu: TH, ĐTTTT,CLC&POHE

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

 

PGS.TS. Phạm Hồng Chương

 

DANH SÁCH CÁC GVCN/CVHT CÁC LỚP CTTT, CLC, POHE

VÀ PHÂN TÍCH KINH DOANH

 

 1. ThS Nguyễn Thanh Quyên – Phụ trách Chương trình Tiên tiến khóa 60, 62 – Phòng 310 - nhà A1, ĐTNB: 5319, ĐT : 0986071084. Email: quyencttt@neu.edu.vn
 2. ThS. Nguyễn Thu Hà – Phụ trách Chương trình Tiên tiến 59, 61 – Phòng 310 - nhà A1, ĐTNB: 5321, ĐT: 0979482008. Email: hantt@stneuedu.onmicrosoft.com
 3. ThS. Phạm Vũ Anh – Phụ trách Chương trình Phân tích kinh doanh và Chương trình Chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế phát triển – Phòng 309 - nhà A1, ĐTNB: 5324, ĐT: 0983558936. Email: anhpv@neu.edu.vn
 4. Th.S, CVC Hoàng Tố Loan – Phụ trách Chương trình Chất lượng cao chuyên ngành Kiểm toán – Phòng 307 – nhà A1, ĐTNB: 5328 ĐT: 0989138779. Email: loanht@neu.edu.vn
 5. CV. Đặng Thị Thu Hằng – Phụ trách Chương trình Chất lượng cao chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp – Phòng 307 - nhà A1, ĐTNB: 5330, ĐT: 0985611959. Email: thuhang@neu.edu.vn
 6. ThS. Nguyễn Bích Ngọc – Phụ trách Chương trình Chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế đầu tư – Phòng 307 - nhà A1, ĐTNB: 5329, ĐT: 037369180. Email: ngocctttstneu. onmicrosoft.com
 7. Th.S Giao Thị Hoàng Yến – Phụ trách Chương trình Chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế quốc tế và Quản trị doanh nghiệp, Phòng 307 - nhà A1 – ĐTNB: 5329 ĐT: 0919200989. Email: yength@stneuedu.onmicrosoft.com
 8. ThS. Trần Thị Mai Anh – Phụ trách Chương trình Chất lượng cao chuyên ngành Quản trị Marketing – Phòng 310 - nhà A1, ĐTNB: 5319, ĐT: 09686825526. Email: anhtm@neu.edu.vn
 9. CV. Ngô Kim Phượng – Phụ trách Chương trình Chất lượng cao chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế và Quản trị nhân lực – Phòng 310 - nhà A1, ĐTNB: 5321, ĐT: 0944465544. Email: phuongnk@neu.edu.vn
 10. ThS. Phạm Thúy Oanh- Phụ trách Chương trình POHE chuyên ngành Quản trị khách sạn và Quản trị lữ hành, Phòng 311 - nhà A1, ĐTNB: 5311 ĐT: 0986758598. Email: oanhpt@stneuedu.onmicrosoft.com
 11. ThS. Nguyễn Minh Châu- Phụ trách Chương trình POHE chuyên ngành Truyền thông Marketing, Quản trị kinh doanh thương mại, Luật kinh doanh, Phòng 311 - nhà A1, ĐTNB: 5312, ĐT: 0367028229. Email: chaunm@stneuedu.onmicrosoft.com

Lịch nhận góp ý về Thời khóa biểu:

Đối với CTTT và Phân tích kinh doanh (BA): Trước 05/08/2021

Đối với CT CLC và POHE: Nhận góp ý từ các Bộ môn. Các Bộ môn gửi góp ý cho GVCN/CVHT các lớp chuyên ngành bằng công văn, bằng email… trước 05/05/2021

Cán bộ tổng hợp và điều chỉnh Thời khóa biểu: Hoàng Tố Loan – Phòng 307 - nhà A1, ĐTNB: 5328 ĐT: 0989138779.

Lịch  tổng hợp và điều chỉnh Thời khóa biểu: 06/08/2021

Lịch công bố Thời khóa biểu bản điều chỉnh (nếu có): 07/08/2021

======

 1. Kế hoạch
 2. Thời khóa biểu

 

 


Số lượt đọc: 8415 - Cập nhật lần cuối: 27/07/2021 20:07
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
294
2,606
97,526
924,192