Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT, HỌC GHÉP, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM VỚI KHÓA 60, 61 VÀ 62 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022 (ĐĂNG KÝ ONLINE)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN,

CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số: 67 / TB-V.ĐTTT                                               Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO

QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT, HỌC GHÉP, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM VỚI KHÓA 60, 61 VÀ 62 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022

(ĐĂNG KÝ ONLINE)

 

Căn cứ và khung chương trình đào tạo và Kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 của các lớp thuộc Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh K60, K61 và K62;

Căn cứ vào Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022 của các lớp Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh K60, K61 và K62;

Viện ĐTTT, CLC và POHE hướng dẫn đăng ký học ghép, học cải thiện điểm theo nhu cầu của sinh viên với các nội dung như sau:

Đối tượng: Sinh viên các lớp Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh

Những vấn đề cần lưu ý trước khi đăng ký học

* Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra tài khoản và phải bảo vệ tài khoản đăng ký học của mình. Viện không giải quyết các trường hợp sinh viên không bảo mật tài khoản đăng ký.

* Sinh viên tự đăng ký các học phần Giáo dục thể chất (các học phần tự chọn), các học phần học lại, học cải thiện điểm (nếu các lớp còn sĩ số cho phép đăng ký).

* Sinh viên khóa 62 đăng ký học Giáo dục thể chất được đăng ký theo nguyện vọng. Sinh viên phải xem kỹ thời khóa biểu, không đăng ký trùng vào buổi học của các học phần khác.

* Sinh viên phải đọc kỹ Chương trình đào tạo, Thời khóa biểu. Sinh viên cần tham khảo ý kiến của GVCN lớp/CVHT trước khi đăng ký học. Các thầy cô CVHT/GVCN kiểm tra các điều kiện đăng ký học đối với sinh viên đăng ký học ghép, học cải thiện điểm.

Quy trình đăng ký:

  • Sinh viên đăng ký qua tài khoản cá nhân tại myaep.neu.edu.vn; mục đăng ký (sinh viên xem hướng dẫn đính kèm).
  • Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đăng ký, hủy lớp học ghép, học cải thiện điểm và nộp học phí học lại, học cải thiện điểm đúng quy định của nhà trường. Sinh viên đã đăng ký thành công mà không đi học sinh viên vẫn bị tính là nợ học phí. Sinh viên nên cân nhắc kỹ trước khi đăng ký.
  • Sinh viên theo dõi thông báo và xem Danh sách đăng ký thành công và hủy lớp Giáo dục thể chất trên website của AEP.
  • Sinh viên đi học theo Lịch các lớp học phần đã đăng ký, không được tự động chuyển lớp khác lớp học phần đã đăng ký. Thời gian bắt đầu học công bố trên Thời khóa biểu.
  • Sau khi đăng ký thành công sinh viên nộp đơn cho CVHT/GVCN lớp (để chế độ PDF có chữ ký sinh viên). Trong 2 tuần đầu của học kỳ sinh viên gửi CVHT/GVCN lớp minh chứng đã đóng học phí học ghép/học cải thiện điểm. Học phí học ghép/học cải thiện điểm tùy theo số tín chỉ, ngôn ngữ giảng dạy Tiếng Anh/Tiếng Việt.

Thời gian đăng ký chính thức:

+ Đối với K61 trở về trước: Thời gian đăng ký bắt đầu từ 8h00’ ngày 06/08/2021 đến 23h59 ngày 08/08/2021. Đăng ký học ghép cùng K62 bắt đầu từ 8h00’ ngày 23/08/2021 đến 23h59 ngày 25/08/2021. 

+ Đối với K62: Thời gian đăng ký tất cả các học phần bắt đầu từ 8h00’ ngày 23/08/2021 đến 23h59 ngày 25/08/2021. 

+ Đăng ký học Giáo dục thể chất (các môn tự chọn) bắt đầu từ 8h00’ ngày 23/08/2021 đến 23h59 ngày 25/08/2021 

Từ ngày 26/08/2021, Trường sẽ thông báo danh sách các lớp Giáo dục thể chất tự chọn bị hủy trên website của V.ĐTTT, CLC&POHE

Kế hoạch hủy đăng ký học như sau

* Sinh viên tự hủy đăng ký học trên mạng quản lý đào tạo của V.ĐTTT, CLC&POHE bắt đầu từ ngày đăng ký học đến hết ngày 10/08/2021 (đối với K60, K61).

Đối với K62 sinh viên tự hủy đăng ký đăng ký học đến 12h00 ngày 26/08/2021

* Sinh viên có trách nhiệm bảo quản và quản lý tài khoản đăng ký học của mình, đồng thời phải tự chịu trách nhiệm về việc hủy học phần đã đăng ký.

* Viện KHÔNG tiếp nhận Đơn xin hủy đăng ký học của sinh viên. 

* Viện chỉ tiếp nhận và trả lời các thắc mắc về hướng dẫn đăng ký học qua email (liên hệ thầy Phạm Vũ Anh, email: anhpv@neu.edu.vn )

 

 

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 (Đã ký)                   

TS Phạm Đan Khánh

-------------

Hướng dẫn đăng ký

Lỗi thường gặp  

 

Mẫu đơn đăng ký học cải thiện điểm

Mẫu đơn đăng ký học ghép 

 

 

 

 

                                                 

 

 


Số lượt đọc: 10285 - Cập nhật lần cuối: 31/07/2021 23:08
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
106
3,937
43,701
763,378