Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO (V/v Khai mạc khóa học Giáo dục quốc phòng và An ninh cho Sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, BA & POHE năm 2021)

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 VIỆN ĐTTT, CLC & POHE

Số:        /V. ĐTTT, CLC & POHE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v Khai mạc khóa học Giáo dục quốc phòng và An ninh cho

 Sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, BA & POHE năm 2021)

 

Thực hiện Kế hoạch số 1224/KH – ĐHKTQD ngày 02/08/2020 của Hiệu trưởng về việc tổ chức học Giáo dục quốc phòng & An ninh cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE năm 2021 tại cơ sở quân đội. Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE tổ chức Khai mạc khóa học Giáo dục quốc phòng và An ninh cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh & POHE qua hình thức trực tuyến (online), cụ thể như sau:

Thời gian: 08h00, thứ Hai, ngày 09/08/2021.

Địa điểm: Sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE khóa 61 & 62 sẽ được phổ biến quy định về khóa học Giáo dục quốc phòng qua hình thức trực tuyến trên (teams.microsoft.com) tại link: https://tinyurl.com/9j5y799n

Yêu câu: Sinh viên tham gia đầy đủ, đúng giờ.

Lưu lý: Giáo viên chủ nhiệm điểm danh sĩ số các lớp.

Trân trọng thông báo!

 

 

 Nơi nhận:

  • Sinh viên CTTT, CLC, BA & POHE;
  • Lưu: ĐTTT, CLC & POHE

                   KT.VIỆN TRƯỞNG

                    PHÓ VIỆN TRƯỞNG

  

         (Đã ký)

 

                     TS.Lương Thu Hà

 

 

 

 


Số lượt đọc: 4771 - Cập nhật lần cuối: 04/08/2021 19:55
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
85
3,667
43,431
763,108