Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Quy trình đăng ký học lại, học cải thiện điểm cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, BA và POHE học kỳ 1 năm học 2021 -2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN 

Số: 77 /TB –V.ĐTTT, CLC & POHE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

Hà Nội, ngày 26  tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Quy trình đăng ký học lại, học cải thiện điểm cho sinh viên Chương trình Tiên tiến,

Chất lượng cao, BA và POHE  học kỳ 1 năm học  2021 -2022

Căn cứ vào Quy định đào tạo hệ chính quy đào tạo theo Chương trình Tiên tiến được ban hành theo Quyết định số 1300/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/12/2012; theo Chương trình Chất lượng cao được ban hành theo số 1059/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/7/2015, theo Chương trình POHE dược ban hành theo  số 1298/QĐ- ĐH KTQD, ngày 21/12/2012;

Căn cứ vào Kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2021- 2022;

Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE thông báo Quy trình đăng ký học lại, học cải thiện điểm cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, BA và POHE  học kỳ 1năm học  2021 -2022, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng học:

Tất cả các sinh viên thuộc các Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, BA & POHE

  1. Quy trình đăng ký học lại, cải thiện điểm (CTĐ)

Bước 1: Sinh viên xem Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 trên website của Viện, sắp xếp kế hoạch học tập cá nhân cho phù hợp.

Thời khóa biểu:

http://aep.neu.edu.vn/web/vn/d1556/c106/p80/Thoi-khoa-bieu-HK1-nam-hoc-2021---2022--cap-nhat-17-8-/detail.aspx

Bước 2: Sinh viên đăng ký học lại, cải thiện điểm qua tài khoản cá nhân Myaep.neu.edu.vn

Bước 3: Hoàn thiện đơn xin học ghép/học lại

  1. Mẫu đơn học lại: https://egovkh.blob.core.windows.net/psc/nam2020/thang08/ngay24/06eaf82c-a85c-43ae-85b8-0d711be69b27.doc
  2. Mẫu đơn học cải thiện

https://egovkh.blob.core.windows.net/psc/nam2020/thang08/ngay24/2f871a08-2b2f-4aae-8af2-eb03a56f52f3.doc

Sinh viên chuyển file dưới định dạng PDF, lưu tên file theo cú pháp:

 Họ tên_MSV_Lớp_donhocghep

Bước 4: Nộp học phí

Sinh viên nộp học phí học lại theo hình thức chuyển khoản

Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Số TK: 999926666899 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Nội

Cú pháp: MSV Họ tên Hệ-lớp khóa- Kỳ nộp - Diễn giải (ví dụ học phí hay học lại, học cải thiện)

VD: 11234567 – Nguyen Van A – CLC KDQT 60A – Hoc lai mon ABC ky 1 2021-2022

 

Sinh viên chụp lại màn hình giao dịch: có đầy đủ chi tiết STK nhận, nội dung giao dịch và số tham chiếu giao dịch. Sau khi chụp lại màn hình giao dịch, Sinh viên chuyển file dưới định dạng PDF, lưu tên file theo cú pháp: Họ tên_MSV_Lớp_bienlai)

 

Mức học phí:

 

STT

Nội dung

Mức học phí học lại, cải thiện điểm/ 1 tín chỉ (VNĐ)

1

Lớp học ghép, bằng tiếng Việt

765.000

2

Lớp học ghép, bằng Tiếng Anh

1.400.000

 

SV học lại, học cải thiện điểm: lấy số TC * đơn giá

CHương trình Chất lượng cao & POHE: các môn  Ngoại ngữ (Tiếng Anh 1,2,3) đóng học phí theo đơn giá môn học TV

 

Bước 5: Tải đơn + biên lai nộp học phí học lại/ học ghép/ cải thiện điểm

lên Google Drive

Sinh viên truy cập link: https://drive.google.com/drive/folders/154FgZ0rdXV6mtjdwVTjO17_mwboawNZI?usp=sharing

Ví dụ cho SV Nguyen Van A học lớp KDQT CLC 60A

+ Sinh viên chọn đúng chuyên ngành và khóa học

 

 + Sinh viên chọn đúng lớp (đối với chuyên ngành có nhiều lớp)

 + Sinh viên click chuột phải, chọn thư mục mới 

 + Sinh viên lưu tên thư mục đúng theo cú pháp trong hướng dẫn dưới hình

+ Trong thư mục tên của mình vừa tạo ra, sinh viên tải lên file PDF đơn xin học và biên lai đóng học phí

 

 Lưu ý:

Thời gian hoàn thành việc đăng ký học lại, học cải thiện điểm 23h00 ngày 03/9/2021;

Sau thời gian trên bạn nào không hoàn thành các bước đăng ký sẽ được coi là không đăng ký thành công và không có tên trong các lớp học ghép, cải thiện điểm.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp với GVCN.

 

VIỆN TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

TS. Vũ Văn Ngọc

 ====

Hướng dẫn


Số lượt đọc: 4959 - Cập nhật lần cuối: 27/08/2021 14:38
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
102
3,545
43,309
762,986