Trang chủ » Sinh viên » Phiếu lấy ý kiến phản hồi sinh viên
Phiếu lấy ý kiến phản hồi sinh viên
Phản hồi sinh viên Chương trình Tiên tiến

Phản hồi của sinh viên kỳ 2 năm học 2015-2016

Phản hồi của sinh viên Chương trình Tiên tiến khóa 56

I. Phản hồi của sinh viên kỳ 1 năm học 2015-2016

Khảo sát lấy ý kiến sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 56

Phản hồi của sinh viên Chương trình Tiên tiến khóa 54

Phản hồi của sinh viên Chương trình Tiên tiến khóa 55 và 57

Phản hồi của sinh viên Chương trình Tiên tiến khóa 56

Phản hồi của sinh viên Chương trình Chất lượng cao lớp KDQT và Marketing khóa 55

Phản hồi của sinh viên POHE Marketing K56

Phản hồi của sinh viên POHE K54

Phản hồi của sinh viên POHE K56 Khách sạn

Phản hồi của sinh viên POHE K56 Lữ hành

Phản hồi của sinh viên lớp Kiểm toán CLC K54, Quản trị doanh nghiệp CLC K54

Phản hồi của sinh viên lớp Kiểm toán CLC K55, Quản trị doanh nghiệp CLC K55

Phản hồi của sinh viên lớp Kiểm toán CLC K56, Quản trị doanh nghiệp CLC K56

Phản hồi của sinh viên lớp POHE K55

Phản hồi của sinh viên kinh doanh quốc tế và marketing K56

Phản hồi của sinh viên kinh doanh quốc tế và marketing K57

Phản hồi của sinh viên ngân hàng và đầu tư 57

Phản hồi của sinh viên ngân hàng và đầu tư 56

Phản hồi của sinh viên ngân hàng và đầu tư 55

II. Phản hồi của sinh viên kỳ 2 năm học 2014-2015

Phản hồi của sinh viên Chương trình Tiên tiến khóa 54

Phản hồi của sinh viên Chương trình Tiên tiến khóa 55

Phản hồi của sinh viên Chương trình Tiên tiến khóa 56

Phản hồi của sinh viên Chương trình Chất lượng cao lớp KDQT và Marketing khóa 55

Phản hồi của sinh viên POHE Marketing K56

Phản hồi của sinh viên POHE K53

Phản hồi của sinh viên POHE K54

Phản hồi của sinh viên POHE K56 Khách sạn

Phản hồi của sinh viên POHE K56 Lữ hành

Phản hồi của sinh viên lớp Kiểm toán CLC K54, Quản trị doanh nghiệp CLC K54

Phản hồi của sinh viên lớp Kiểm toán CLC K55, Quản trị doanh nghiệp CLC K55

Phản hồi của sinh viên lớp Kiểm toán CLC K56, Quản trị doanh nghiệp CLC K56

Phản hồi của sinh viên lớp POHE K55

Phản hồi của sinh viên kinh doanh quốc tế và marketing K56

 II. Phản hồi của sinh viên tốt nghiệp

Phản hồi sinh viên K53

III. Phản hồi của sinh viên Kỳ 1 năm học 2014-2015:

Phản hồi sinh viên Chương trình Tiên tiến K53 và K55

Phản hồi sinh viên Chương trình Tiên tiến K54

Phản hồi sinh viên Chương trình Tiên tiến K56

Phản hồi sinh viên Chương trình Chất lượng cao K54 và K56

Phản hồi sinh viên POHE Marketing 56

Phản hồi sinh viên POHE Khách sạn 56

Phản hồi sinh viên POHE Lữ hành 56

 

 


Số lượt đọc: 8899 - Cập nhật lần cuối: 25/11/2014 16:41