Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc nộp học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 của sinh viên CTTT, CLC, BA & POHE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐTTT, CLC & POHE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: … /TB- V. ĐTTT,CLC&POHE                          Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 của sinh viên CTTT, CLC, BA & POHE

 

 

Căn cứ vào Quyết định số: 106/QĐ – ĐHKTQD ngày 01/06/2021 về việc Quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2021-2022

Viện ĐTTT, CLC & POHE thông báo thời gian, kế hoạch nộp học phí học kỳ 01 năm học 2021 - 2022 của sinh viên CTTT, CLC, BA & POHE như sau:

  1. Thời gian nộp học phí:

 Từ ngày 28/10/2021  đến hết ngày 12/11/2021.

  1. Hình thức nộp học phí: Sinh viên nộp học phí theo phương thức sau:

Phương thức chuyển khoản:

- Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

- Số tài khoản: 999926668888 tại NH TMCP Bưu điện Liên Việt – CN.Hà Nội.

- Lưu ý: - Trong giấy chuyển tiền phải ghi rõ: Họ tên, mã số sinh viên, lớp, hệ chương trình đào tạo. (ví dụ: 11191216_Ngân hàng CLC  khóa 60_ Phạm Thị Hằng).

  1. Mức thu học phí :

TT

Hệ đào tạo

Mức thu học phí HK1 năm học 2021 -2022

Mức thu học phí theo tháng (đồng)

Mức thu học phí theo kỳ (đồng)

Mức phải đóng theo kỳ sau khi được hỗ trợ 1.000.000VNĐ/sv/kỳ do ảnh hưởng của dịch Covid

1

 

Chương trình tiên tiến:

 

 

 

Chuyên ngành Tài chính, Kế toán, KDQT – Khóa  60.

5.800.000

29.000.000

28.000.000

Chuyên ngành Tài chính ; Kế toán; Kinh doanh quốc tế , Phân tích kinh doanh – Khóa 61, 62.

6.000.000

30.000.000

29.000.000

2

Chương trình Chất lượng cao khóa 60

4.000.000

20.000.000

19.000.000

Chương trình Chất lượng cao khóa 61,62.

4.200.000

21.000.000

20.000.000

3

Chương trình POHE khóa 60

4.100.000

20.500.000

19.500.000

Chương trình POHE khóa 61,62.

4.200.000

21.000.000

20.000.000

 

Nơi nhận:

- Sinh viên CTTT, CLC & POHE khóa 60,61.

- Phòng TC- KT phối hợp

- Lưu V.ĐTTT

 

VIỆN TRƯỞNG

 

 

TS.Vũ Văn Ngọc

 

 

 


Số lượt đọc: 13905 - Cập nhật lần cuối: 01/11/2021 09:29
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
348
3,450
98,370
925,036