Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Viện với sinh viên năm 2021

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 VIỆN ĐTTT, CLC & POHE

Số: 95/V.ĐTTT,CLC&POHE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v  tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Viện với sinh viên năm 2021 )

 

Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE tổ chức hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với  sinh viên cấp Viện năm 2021 theo hình thực trực tuyến, cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 18h00 – 19h30, thứ Năm, ngày 18/11/2021

Địa điểm: Tất cả sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE có quan tâm đều có thể tham dự trực tuyến trên hệ thống TEAMS tại link:

https://bit.ly/AEPdoithoaiSV

Yêu câu: Sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE đăng nhập bằng tài khoản: msv@st.neu.edu.vn

Trân trọng!

 

 

 Nơi nhận:

  • Sinh viên CTTT,CLC,BA&POHE;
  • Lưu: ĐTTT,CLC&POHE

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

  

(Đã ký) 

 

TS Phạm Đan Khánh

 


Số lượt đọc: 557 - Cập nhật lần cuối: 18/11/2021 12:23
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
23
444
5,098
454,390