Trang chủ » Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp
Học Chương trình Tiên tiến khi kết thúc khóa học chúng em sẽ nhận bằng trường nào cấp, Đại học Long Beach cấp hay Đại học Kinh tế quốc dân?

Học Chương trình Tiên tiến các em sẽ được nhận bằng (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) do Trường Đại học Kinh tế quốc dân cấp. Trên bằng ghi rõ Cử nhân chuyên ngành Tài chính Chương trình Tiên tiến theo khung của Đại học Long Beach, Hoa Kỳ.


Số lượt đọc: 3817 - Cập nhật lần cuối: 27/11/2014 14:54
CÂU HỎI CŨ