Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Thông báo tổ chức lớp tập huấn NCKH cho sinh viên 2014-2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐT TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO & POHE

Số: 183/TB-TTĐTTT,CLC&POHE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 11   tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp tập huấn nghiên cứu khoa học cho sinh viên

 

Kính gửi: Các nhóm nghiên cứu khoa học năm học 2014 -2015 – sinh viên Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE

 

Nhằm hướng dẫn cho sinh viên các phương pháp nghiên cứu khoa học, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề trong nghiên cứu khoa học, cũng như nhằm nâng cao chất lượng của các đề tài nghiên cứu, Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE sẽ tổ chức buổi tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho các nhóm tham gia nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015. Cụ thể như sau:

Chủ đề: Phương pháp nghiên cứu NCKH

Thời gian: 14h30, thứ Ba, ngày 30/12/2014

Địa điểm: Phòng D101 – Giảng đường D

Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Thị Tuyết Mai – Phó Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế & Phát triển

 

Thành phần tham dự: Tất cả thành viên các nhóm NCKH năm học 2014– 2015 và các sinh viên quan tâm

Nhận được thông báo này, yêu cầu tất cả thành viên các nhóm tham gia NCKH năm học 2014-2015 tiến hành đăng ký tham dự với thầy Vũ Anh trước ngày 25/12/2014 và có mặt đông đủ, đúng giờ.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận

  • Như trên;
  • Lưu TT ĐTTT.

KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

  ThS. Đinh Tuấn Dũng

File đính kèm:

Danh sach dang ky NCKH


Số lượt đọc: 2712 - Cập nhật lần cuối: 11/12/2014 11:01

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
92
3,566
43,330
763,007