Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Thông báo về việc đi thực tế doanh nghiệp cho các lớp chương trình Tiên tiến Khóa 53,

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐTTT, CLC & POHE

--------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------

 

                                 Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức đi thực tế doanh nghiệp tại công ty chứng khoán MSB

 

Kính gửi:  -  Sinh viên lớp tài chính Tiên tiến 53A, 53B

                 -  Sinh viên lớp kế toán Tiên tiến 53

Nhằm tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận thực tế môi trường làm việc của doanh nghiệp, giúp sinh viên hiểu và chuẩn bị thái độ, kĩ năng để tham gia vào thị trường lao động, Trung tâm ĐTTT, CLC & POHE tổ chức cho sinh viên đi thực tế doanh nghiệp tại Công ty chứng khoán MSB vào ngày 16/12/2014 (Lịch trình chi tiết chuyến đi được gửi kèm công văn này).

Nhận được thông báo này, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng các lớp thông báo tới toàn thể sinh viên lớp mình được biết. Yêu cầu tất cả sinh viên tìm hiểu về thị trường chứng khoán, công ty chứng khoán MSB và sinh viên của chương trình tham dự đầy đủ.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu TT ĐTTT.

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Đinh Tuấn Dũng

Kế hoạch tham quan


Số lượt đọc: 2599 - Cập nhật lần cuối: 15/12/2014 17:15

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
110
3,724
43,488
763,165