Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Thông báo triển khai CT thực tế môn học tại Hòa Bình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số: 269 /TB-TTĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

THÔNG BÁO

V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYẾN ĐI THỰC TẾ MÔN HỌC CỦA SINH VIÊN POHE, CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

TẠI HÒA BÌNH

 

Theo Quyết định số 421/QĐ-ĐHKTQD ngày 13 tháng 08 năm 2015 của trường Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà trường tổ chức cho sinh viên Chương trình POHE, chuyên ngành Quản trị lữ hành K53 và K54 đi thực tế môn học “Du lịch sinh thái” tại Hòa Bình từ ngày 15/08/2015 đến ngày 16/08/2015.

Mỗi sinh viên sẽ được Nhà trường hỗ trợ với mức chi phí là 560,000 VNĐ/sinh viên.

Đề nghị 50 sinh viên lớp POHE, chuyên ngành chuyên ngành Quản trị lữ hành K53 và K54 thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của chuyến đi và tự túc các khoản chi ngoài khoản hỗ trợ của Nhà trường để đảm bảo chương trình chuyến đi thực tế môn học.

 

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

         (Đã ký)

 

ThS. Đinh Tuấn Dũng

 File đính kèm: Quyết định và danh sách


Số lượt đọc: 1531 - Cập nhật lần cuối: 13/08/2015 17:26
BÀI ĐÃ ĐĂNG