Trang chủ » Sinh viên » Lịch học
Lịch học
Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2016-2017 K55,56, 57

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

__________________________

Số :     /ĐHKTQD-TTĐTTT

V/v thông báo TKB học kỳ 2 năm học 2016-2017 các lớp CTTT, CLC & POHE K 55, 56 và 57

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

    Hà Nội , ngày      tháng     năm 2016

   

 

 

 

Kính gửi : Các Khoa, Bộ môn và các giảng viên giảng dạy Chương trình Tiên tiến, Chương trình Chất lượng cao và Chương trình POHE                                                  

 

Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy, học tập của Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE học kỳ II năm học 2016-2017, Ban Quản lý gửi tới các Khoa, Bộ môn và các giảng viên tham gia giảng dạy Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2016-2017 của các lớp khóa 55, 56 và 57. (Kế hoạch thời gian chi tiết và Thời khoá biểu trong bản gửi kèm).

 

Đề nghị các Bộ môn, giảng viên gửi Lịch trình giảng dạy (syllabus) môn học về Trung tâm qua cán bộ phụ trách lớp (CBPTL) chậm nhất 01 tuần trước khi bắt đầu môn học. Danh sách CBPTL tại Trung tâm:

 

STT

Họ và tên

Phụ trách lớp

Email

SĐT

1

Hoàng Tố Loan

Các lớp CLC chuyên ngành Kiểm toán và Quản trị doanh nghiệp

loandc_neu@yahoo.com

0989138779

2

Đặng Thị Thu Hằng

Các lớp CLC chuyên ngành Đầu tư và ngân hàng

danghang5183@gmail.com

0985611959

3

Nguyễn Bích Ngọc

Các lớp CLC chuyên ngành kinh doanh quốc tế và marketing

ngocnb1712@gmail.com

0974621290

4

Nguyễn Thị Thu Hà

Các lớp POHE chuyên ngành khách sạn và lữ hành

nttha1407@gmail.com

0979482008

5

Giao Thị Hoàng Yến

Các lớp POHE chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh thương mại, luật.

giaoyen209@gmail.com

0919200989

6

Nguyễn Thanh Quyên

Các lớp Tiên tiến khóa 56 và 58

quyenoc@yahoo.com

0986071084

7

Phạm Đan Khánh

Các lớp Tiên tiến khóa 55 và 57

Dkp16688@gmail.com

0948095169

 

Đầu kỳ học, sau khi nhận được lịch trình giảng dạy, các CBPTL sẽ chuyển đến các giảng viên tài liệu liên quan đến lớp học phần, bao gồm: (i) danh sách điểm danh, (ii) danh sách ảnh và sơ đồ lớp, (iii) bảng điểm thành phần. Trong kỳ học , Ban quản lý sẽ phối hợp cùng CBPTL tiến hành kiểm tra đột xuất tình hình học tập ngẫu nhiên một số lớp. Cuối kỳ học, đề nghị thầy cô gửi lại CBPTL các tài liệu sau đây: (i) danh sách điểm danh, (ii) bảng điểm thành phần, (iii) phiếu nhận xét lớp học phần.

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều chỉnh hay bổ sung về thời khóa biểu xin gửi ý kiến về Trung tâm đào tạo Tiên tiến,  Chất lượng cao và POHE (liên hệ đ/c Giao Hoàng Yến, Phòng 107 - Nhà 11, Điện thoại : 0919 200989, Email: giaoyen209@gmail.com).

 

 

 

Nơi nhận :

- Như trên;

- Phòng KT&ĐBCLGD,P.QTTB

- Lưu phòng TH, TTĐTTTT,CLC & POHE

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

GS.TS. Trần Thọ Đạt

 


 

 

 


 

KẾ HOẠCH THỜI GIAN GIẢNG DẠY, HỌC TẬP CÁC LỚP

 

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE K55,56,57

 

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

 

 

 

I.THỜI GIAN BIỂU :

 

* Thời gian 1 tiết học là 50 phút, thời gian nghỉ giải lao giữa các tiết học là 05 phút

 

    Buổi sáng: Tiết 1- Tiết 5: từ 7h00’ đến 11h30’ ;

 

    Buổi chiều : Tiết 6 – Tiết 10 từ: 13h00’ đến 17h30’.

 

* Các môn Giáo dục thể chất học 4 ca/ngày: Ca 1 (từ 07h00 – 09h15) ; Ca 2 (09h15 – 11h20); Ca 3 (13h30 – 15h45); Ca 4 (15h45 – 17h55);

 

II. KẾ HOẠCH THỜI GIAN GIẢNG DẠY, HỌC TẬP

 

 1. Sinh viên chính quy các khóa 55 đủ điều kiện thực tập đăng ký thực tập theo kế hoạch của Nhà trường và Khoa chuyên ngành.
 2. Thời gian giảng dạy, học tập của khóa 55, 56, và 57: bắt đầu từ ngày 03/01/2017 đến ngày 07/05/2017 (bao gồm 15 tuần + 01 tuần dự trữ).
 3. Thời gian giảng dạy, học tập của khóa 58: Dự kiến bắt đầu từ ngày 06/03/2017 đến 25/06/2017 (bao gồm 15 tuần + 01 tuần dự trữ).
 4. KẾ HOẠCH THỜI GIAN THI HỌC KỲ

 

1. Thời gian thi học kỳ của khóa 56, 57: Dự kiến bắt đầu từ ngày 08/05/2017 đến 04/06/2017, chi tiết cụ thể sẽ được thông báo tại Thông báo lịch thi HK2_2016_2017 của Khóa 56, 57.

 

2. Thời gian thi học kỳ của khóa 58: Dự kiến bắt đầu từ ngày 26/06/2017 đến 28/07/2017, chi tiết cụ thể sẽ được thông báo tại Thông báo lịch thi HK2_2016_2017 của Khóa 58.

 

III.NGÀY NGHỈ TRONG HỌC KỲ

 

* Nghỉ Tết d��ơng lịch ngày 01/01/2017 (Nghỉ bù ngày 02/01/2017).

 

* Nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 23/01/2017 đến hết ngày 05/02/2017 (từ ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày 09 tháng Giêng, Âm lịch).

 

* Nghỉ ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch): ngày 06/04/2017.

 

* Nghỉ ngày 30/04 và 01/05: nghỉ bù ngày 02/05/2017.

 

IV.TÊN VÀ KÝ HIỆU GIẢNG ĐƯỜNG

 

 1. Giảng đư���ng C (phòng máy): Khu giảng đường 3 tầng, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
 2. Giảng đường D: Khu giảng đường 5 tầng, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Trung tâm được sử dụng tầng 1, tầng 2, tầng 4 (trừ phòng 404) và 505 giảng đường D).
 3. Giảng đường D2: Khu giảng đường 5 tầng, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Trung tâm được sử dụng tầng 1, tầng 2 và D2-503).

 

V. NHỮNG LƯU Ý ĐỐI VỚI SINH VIÊN

 

 1. Các cố vấn học tập/GVCN lớp có trách nhiệm hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên nắm vững chương trình đào tạo và học tập theo đúng tiến trình đào tạo, đúng quy định của nhà trường.
 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi về giảng đường, môn học … Trung tâm sẽ thông báo cụ thể trên mạng website của Trung tâm (mục sinh viên/lịch học).
 3. Sinh viên phải có trách nhiệm nắm vững lịch học và đi học đúng giờ.
 4. Sinh viên phải thường xuyên cập nhật thông tin trên website của Trung tâm Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE.

 

 • Địa chỉ trang web của Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE:  http://aep.neu.edu.vn

====

DOWNLOAD TKB HK2

====

 


Số lượt đọc: 3325 - Cập nhật lần cuối: 15/12/2016 07:17

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
19
278
9,049
299,035