Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Thi đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên Chương trình chất lượng cao khóa 57

 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số:  /TB-TTĐTTT,CLC&POHE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17  tháng 05 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Thi đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên

Chương trình chất lượng cao khóa 57

 

Để đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên và có kế hoạch bồi dưỡng những sinh viên chưa đạt chuẩn đầu ra về điều kiện tiếng Anh của Chương trình Chất lượng cao và POHE, Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE sẽ tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh cho sinh viên chương trình Chất lượng cao khóa 57 vào ngày 04/06/2017 (Chủ nhật) 

Sinh viên sẽ thi đủ các kỹ năng của môn Tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết, Use of English).

Nhận được thông báo này, đề nghị các giáo viên chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập thông báo tới toàn thể các sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 57 biết và thực hiện.

Sinh viên thuộc diện được miễn kiểm tra tiếng Anh theo quyết định số 2477/QĐ-ĐHKTQD nộp lại bản photo chứng chỉ ngoại ngữ công chứng kèm bàn gốc để đối chiếu trước ngày 31/5 cho thầy Vũ Anh (P.105 nhà 14 Đại học Kinh tế Quốc dân). Sinh viên nộp muộn sẽ phải tham dự kì thi theo quy định.


Số lượt đọc: 1443 - Cập nhật lần cuối: 17/05/2017 17:12
BÀI ĐÃ ĐĂNG