Trang chủ » Thông báo
Thông báo
LỊCH THI ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 57( cập nhật ngày 1/6)

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐT TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số:         /TB-TT ĐTTT,CLC&POHE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2017

 

 

LỊCH THI ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH

SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 57

 

Thời gian: Ngày 04 tháng 6 năm 2017

Địa điểm: Giảng đường B và D Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

 

Sáng ngày 04/06/2017 (Thi nghe, đọc, Use of English, viết)

 

1

CBCT có mặt tại phòng Hội đồng (D-104)

7:00

2

Thí sinh có mặt tại địa điểm thi

7:00

3

CBCT gọi thí sinh vào phòng thi và phổ biến nội quy thi

7:15

4

Bắt đầu tính giờ làm bài môn tiếng Anh

7:30

5

Kết thúc thi

11h00

 

Chiều ngày 04/06/2017 (Thi phỏng vấn)

 

1

CBCT có mặt tại phòng Ban chỉ đạo thi

12:45

2

Thí sinh có mặt tại phòng thi

12:45

3

Cán bộ phỏng vấn gọi thí sinh vào phỏng vấn

13:00

 

Nơi nhận:

  • NNKT, sinh viên CT CLC K57
  • Lưu TTĐTTT,CLC&POHE

=======

Danh sách phòng thi (cập nhật 1/6)

Danh sách miễn thi

Danh sách thi lại

========

 

 


Số lượt đọc: 2428 - Cập nhật lần cuối: 31/05/2017 16:07
BÀI ĐÃ ĐĂNG