Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v Học Giáo dục quốc phòng – An ninh của sinh viên CT TT, CLC & POHE K58

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐTTT, CLC & POHE

Số: 94 /TTĐTTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Học Giáo dục quốc phòng – An ninh của sinh viên Chương trình Tiên tiến,

Chất lượng cao và Chương trình POHE khóa 58

 

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về việc tổ chức học giáo dục quốc phòng cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao và sinh viên Chương trình POHE Khóa 58 tại các cơ sở quân đội. Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE thông báo lịch học cụ thể như sau:

Đối tượng: Sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE khóa 58.

Thời gian: Từ ngày 01/08/2017 đến ngày 01/09/2017

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng 2 – Phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Học phí: Ngoài khoản học phí Nhà Trường đã nộp cho Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 2, sinh viên phải đóng thêm kinh phí sinh hoạt (theo phụ lục đính kèm). Các khoản kinh phí này sinh viên nộp trực tiếp cho Phòng Tài vụ của Trung tâm GDQP2 khi đến học tập.

Kết thúc khóa học những sinh viên đạt kết quả học tập và rèn luyện theo quy định sẽ được cấp chứng chỉ GDQP-AN của TT GDQP2.

Lưu ý:

- Sinh viên nào đã có chứng chỉ GDQP (Chương trình đại học) thì được miễn học. Để được miễn học, sinh viên phải nộp đơn xin miễn học kèm theo bản photo chứng chỉ GDQP-AN và bảng điểm GDQP có công chứng cho Trung tâm ĐTTT, CLC và POHE. Yêu cầu mang bản gốc để đối chiếu.

- Khi đi học GDQP-AN sinh viên cần mang theo chứng minh thư nhân dân và thẻ sinh viên để kiểm tra trong quá trình học tập tại Trung tâm GDQP2.

 

     Nơi nhận:

  • Sinh viên CTTT, CLC & POHE K58;
  • Lưu TTĐTTT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TS.Đàm Sơn Toại

 

 

 

 

TR­ƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

TRUNG TÂM GDQP HÀ NỘI 2

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2017

       

                                                             

THÔNG BÁO

(V/v chuẩn bị cơ sở vật chất; mức thu tiền ăn, tiền bảo quản quân trang, tiền điện, nước của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân học GDQP&AN khóa 179 tại Trung tâm GDQP Hà Nội 2 từ ngày 01/08/2017 đến 01/09/2017)

 

          Thực hiện liên kết đào tạo Giáo dục quốc phòng và an ninh giữa Trung tâm GDQP Hà Nội 2 và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

            Theo thống nhất giữa Trung tâm GDQP Hà Nội 2 và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Trung tâm GDQP Hà Nội 2 thông báo về vật chất Trung tâm cho sinh viên mượn; vật chất sinh viên cần mang theo; định mức tiền ăn; tiền bảo quản quân trang; tiền điện, nước sinh viên nộp tại Trung tâm như sau:

 

  1. Vật chất Trung tâm cho sinh viên mượn:
  2. Quần áo quân phục: 02 bộ/ 1 sinh viên.
  3. Mũ vải: 01 chiếc/ 1 sinh viên.
  4. Chiếu cói cá nhân: 01 chiếc/ 1 sinh viên.
  5. Giáo trình GDQP&AN: 01 bộ (tập 1,2)/ 1 sinh viên.

 

I.Vật chất sinh viên cần mang theo trong thời gian học GDQP&AN:

1. Đồ dùng sinh hoạt cá nhân (khăn mặt, bàn chải đánh răng, móc phơi quần áo, chậu nhỏ…).

2. Bút, vở để ghi chép nội dung học tập.

3. Chăn, màn, quạt cá nhân.

4. Chứng minh thư nhân dân và thẻ sinh viên.

 

II.Định mức tiền ăn; tiền bảo quản quân trang; tiền điện, nước sinh viên nộp tại Trung tâm:

1. Tiền ăn: 50.000 đồng/1 ngày/1 sinh viên (bữa sáng: 6000 đồng, hai bữa chính mỗi bữa 22.000 đồng).

2. Tiền vận chuyển sinh viên : 150.000đ/ 1 sinh viên

  1. Tiền bảo quản quân trang cuối khoá: 30.000 đồng/ 1 sinh viên

3. Tiền điện nước: Nộp theo thực tế sử dụng.

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phan Xuân Dũng

===================

 Đơn xin hoãn/ miễn học GDQP

===================

 

 


Số lượt đọc: 2307 - Cập nhật lần cuối: 19/07/2017 09:53
BÀI ĐÃ ĐĂNG
Lịch thuyết trình CLC 55  05/06/2017 11:15