Trang chủ » Tuyển sinh » Thông báo tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh
Hướng dẫn làm bài thi đầu vào CT Tiên tiến, Chất lượng cao K59

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số:  118 /TB-TTĐTTT,CLC&POHE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Hướng dẫn làm bài thi kiểm tra đầu vào

chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao khóa 59

 

Để giúp sinh viên tham dự kỳ thi đầu vào của Chương trình Chất lượng cao và POHE khóa 59, Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE hướng dẫn các em làm bài thi như sau:

  1. Phần thi tiếng Anh: Thí sinh đến đúng ca thi đã được sắp xếp và làm bài thi trên máy. Tuân theo hướng dẫn của giám thị coi thi. (Hướng dẫn chi tiết xem ở file đính kèm).
  2. Phần thi viết luận: Thí sinh làm bài trên giấy thi của Nhà trường theo chủ đề của đề thi (tham khảo mẫu đề thi năm 2016)
  3. Phần thi phỏng vấn: Yêu cầu thí sinh phải hiểu biết về chương trình, các vấn đề xã hội, khả năng và thái độ giao tiếp tốt.

Sinh viên thuộc diện được miễn kiểm tra tiếng Anh phải nộp bản phôtô chứng chỉ kèm bàn gốc đối chiếu.

 

                           

                            

Nơi nhận:

- Các sinh viên dự thi CTTT,CLC K59

- Lưu TTTĐTTT, CLC&POHE

                             

                          

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (đã ký) 

Đàm Sơn Toại

 ==================

Đề thi tự luận mẫu năm 2016

Hướng dẫn làm bài thi Tiếng Anh trên máy

 

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 9630 - Cập nhật lần cuối: 05/09/2017 15:16

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
74
1,452
3,325
1,309,404