Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Thông báo thời gian và danh sách thi CĐR đợt tháng 9 năm 2017

Sinh viên tham dự kì thi Chuẩn đầu ra đợt tháng 9 năm 2017 xem chi tiết trong hướng dẫn:

THỜI GIAN BIỂU VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI CĐR NGOẠI NGỮ ĐỢT 9/2017
1) Kiểm tra CĐR tiếng Anh (sinh viên ngành NNA và chương trình tiên tiến) 
- Thời gian: Chủ nhật, ngày 10/9/2017
+ Buổi sáng: 7h30 sinh viên có mặt tại B102
+ Buổi chiều: 13h sinh viên có mặt trước B102 (chờ gọi vào PV)
2) Kiểm tra CĐR tiếng Anh (sinh viên CQ, CLC&POHE) 
- Thời gian: Chủ nhật, ngày 10/9/2017
+ Buổi sáng: 7h30 sinh viên có mặt tại phòng thi (B104, B105, B202, B203, B204, B205, B302, B303)
+ Buổi chiều: 13h sinh viên có mặt tại B106 (chờ gọi vào PV)
3) Yêu cầu đối với sinh viên:
- Nộp lệ phí kiểm tra trước khi thi (mang theo biên lai để CBCT kiểm tra khi cần thiết)
- Có mặt đúng giờ 
- Mang theo thẻ sinh viên và/hoặc CMND để CBCT kiểm tra trước khi vào phòng thi

==================

Thời gian thi CTTT

Danh sách thi CTTT

Thời gian thi CLC và POHE

Danh sách thi CLC và POHE


Số lượt đọc: 1330 - Cập nhật lần cuối: 05/09/2017 15:42