Trang chủ » Thông báo
Thông báo
MỘT SỐ LƯU Ý VỚI THÍ SINH DỰ THI CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO K59

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CT TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 59

 

                             MỘT SỐ LƯU Ý VỚI THÍ SINH                            

1. Quy định tại phòng thi:

- Có mặt tại phòng thi trước 15 phút theo lịch thi. Thí sinh đến muộn 15 phút sau khi tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

- Mang theo CMND/ hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và biên lai thu lệ phí thi.

- Thí sinh KHÔNG ĐƯỢC ra ngoài trong thời gian thi.

- Đối với môn thi Tiếng Anh: Thí sinh không mang theo giấy bút vào phòng thi và tuân thủ hướng dẫn của cán bộ coi thi. Khi có sự cố máy tính, thí sinh phải báo cho cán bộ coi thi (không tự ý giải quyết sự cố)

2. Quy định về những vật dụng được mang vào phòng thi:

- Thí sinh chỉ mang theo bút viết, giấy tờ tùy thân và biên lai thu lệ phí dự thi.

3. Hướng dẫn về nội dung các môn thi:

- Đối với môn thi viết luận tiếng Việt (thi 1 ca vào sáng thứ 2 ngày 11/9/2017): Thí sinh được lựa chọn 1 trong 2 chủ đề để viết một bài luận theo thể thức văn nghị luận xã hội.

- Đối với môn thi tiếng Anh (chia thành 6 ca thi trong cả ngày 12/9/2017): Kết cấu đề thi gồm 4 phần

+ Phần 1: Từ vựng (Vocabulary) gồm 10 câu trắc nghiệm.

+ Phần 2: Ngữ pháp (Grammar) gồm 10 câu trắc nghiệm.

+ Phần 3: Đọc hiểu (Reading) gồm 10 câu trắc nghiệm.

+ Phần 4: Viết (Writing) gồm 2 bài: Viết lại câu (10 câu) và viết bài luận ngắn (1 bài).

(Thí sinh tham khảo cách làm bài thi môn tiếng Anh tại đây)

- Đối với môn thi phỏng vấn (12/9 – 15/9/2017): Đánh giá thái độ và động cơ học, kỹ năng giao tiếp và hiểu biết các vấn đề kinh tế xã hội cơ bản của sinh viên. Thời gian phỏng vấn dự kiến 10 – 15p/ sinh viên.

5. Trong thời gian dự thi Chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao, sinh viên được phép nghỉ học chính trị đầu khóa.

6. Số báo danh và phòng thi:

Thí sinh xem trên website của Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE hoặc xem trực tiếp văn phòng Trung tâm (P104 nhà 14 Đại học Kinh tế Quốc dân).

                             

                            

Nơi nhận:

- Các sinh viên dự thi CTTT,CLC K59

- Lưu TTTĐTTT, CLC&POHE

                             

                          

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2017

TL. CHỦ TỊCH HĐ TUYỂN SINH

THƯỜNG TRỰC HĐ TUYỂN SINH

(đã ký)

TS. Đàm Sơn Toại

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 7210 - Cập nhật lần cuối: 09/09/2017 12:04