Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/V CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN K59 ĐĂNG KÝ CHUYỂN LỚP TIẾNG ANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số:  07 /TB-TTĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

V/V CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN K59

ĐĂNG KÝ CHUYỂN LỚP TIẾNG ANH

 

Căn cứ vào điểm thi đầu vào môn Tiếng Anh của Chương trình Tiên tiến năm 2017, Trung tâm đã tổ chức xếp lớp Tiếng Anh cho sinh viên Chương trình Tiên tiến trong kỳ 1 năm học 2017-2018 theo trình độ (từ lớp 1 đến lớp 10, trong đó lớp 1 đến lớp 4 là lớp Tiếng Anh trình độ cao, lớp 5 đến lớp 8 là lớp Tiếng Anh có trình độ thấp hơn, lớp 9 và 10 là lớp dành cho sinh viên đã có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế, IELTS >= 6.0 hoặc tương đương).

Nay sau 1 kỳ học, Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE phối hợp với Khoa Ngoại ngữ kinh tế, Bộ môn Tiếng Anh thương mại tổ chức cho sinh viên đăng ký chuyển lớp Tiếng Anh với đủ 02 điều kiện sau:

  1. Sinh viên có nguyện vọng và nộp đơn xin chuyển lớp tiếng Anh.
  2. Bộ môn Tiếng Anh thương mại đánh giá và xem xét quá trình học của sinh viên trong kỳ 1 năm học 2017-2018, nếu thấy đủ điều kiện sẽ cho sinh viên chuyển lớp.

Sinh viên có nguyện vọng chuyển lớp Tiếng Anh làm đơn theo mẫu đơn đính kèm và gửi về văn phòng Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE, cho cô Nguyễn Thị Thu Hà, SĐT 097 948 2008, Phòng 107 nhà 11, trong giờ hành chính trước 16h00 ngày 19/01/2018.

Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE phối hợp với Khoa Ngoại ngữ kinh tế, Bộ môn Tiếng Anh thương mại xét duyệt và thông báo tới sinh viên trước ngày 25/1/2018.

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TS.Đàm Sơn Toại

 

 =============

Đơn chuyển lớp


Số lượt đọc: 1033 - Cập nhật lần cuối: 16/01/2018 10:28
BÀI ĐÃ ĐĂNG