Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v: huy động sinh viên tham dự tọa đàm “Gắn kết trường đại học và công giới trong đào tạo chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN,

CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Số: 08 /TTĐTTT                                     Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v: huy động sinh viên tham dự tọa đàm

“Gắn kết  trường đại học và công giới trong đào tạo chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE”

 

Căn cứ vào Kế hoạch số 1880/KH-ĐHKTQD ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc tổ chức tọa đàm “Gắn kết  trường đai học và công giới trong đào tạo chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE”

Theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường, Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE, đơn vị chủ trì huy động sinh viên như sau:

  1. Đối tượng tham dự:

Sinh viên các lớp Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE khóa 57 và khóa 58

  1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: 7h30 ngày 26 tháng 01 năm 2018

Địa điểm: Phòng Hội thảo 1001 - Tầng 10 - Tòa nhà A2

Số lượng sinh viên tham dự: 110 sinh viên

  • Các lớp thuộc chương trình POHE (6 sinh viên/lớp)
  • Các lớp thuộc chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao (4 sinh viên/lớp)
  1. Yêu cầu
  • Ban cán sự lớp lập danh sách sinh viên tham dự tọa đàm và nộp file mềm excel theo mẫu gửi cho GVCN lớp (hoặc theo địa chỉ loantt101@gmail.com)
  • Hạn nộp danh sách: 16h00 ngày 22/01/2018 (Thứ Hai)

Lưu ý: Sinh viên tham dự tọa đàm sẽ điểm danh và cộng điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Đây là sự kiện quan trọng của Nhà trường và Trung tâm, đề nghị Ban cán sự các lớp Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE khóa 57 và 58 triển khai và thực hiện theo đúng lịch.

Trân trọng.

Nơi nhân:

- Ban GĐTT (để b/c)

- GVCN/CVHT (để triển khai

- Các lớp SV (để thực hiện)

- Lưu VP Trung tâm      

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TS. Lương Thu Hà

=============

 Giấy triệu tập

Danh sách SV

 


Số lượt đọc: 750 - Cập nhật lần cuối: 19/01/2018 07:44
BÀI ĐÃ ĐĂNG