Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v sắp xếp các lớp tiếng Anh, chương trình chất lượng cao khóa 59 học kỳ II năm học 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TT, CLC & POHE

Số: 11 /TB-TTĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v sắp xếp các lớp tiếng Anh, chương trình chất lượng cao khóa 59

học kỳ II năm học 2017-2018

Căn cứ vào Kế hoạch học tập của chương trình Chất lượng cao Khóa 59, học kỳ II, năm học 2017 - 2018, Trung tâm Đào tạo TT, CLC & POHE thông báo về việc sắp xếp các lớp tiếng Anh với các nội dung sau:

1. Tổ chức thành lập Lớp tiếng Anh 4 dành riêng cho 18 sinh viên không thuộc chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương) (Danh sách trong phụ lục 1 đính kèm);

2. Đối với các sinh viên có chứng chỉ tiếng anh quốc tế (IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương) thuộc chuyên ngành Kinh doanh quốc tế sẽ được sắp xếp vào lớp tiếng Anh 1, 2 và 3 (Danh sách trong Phụ lục 1 đính kèm);

3. Đối với những sinh viên còn lại tiếp tục đi học theo danh sách lớp cũ và sẽ thay đổi tên lớp theo sự sắp xếp của Trung tâm và Khoa Ngoại ngữ kinh tế (Tên lớp mới trong Phụ lục 2 đính kèm);

4. Về việc chuyển lớp: Trung tâm Đào tạo TT, CLC & POHE phối hợp với Khoa Ngoại ngữ kinh tế, Bộ môn Tiếng Anh không chuyên tổ chức cho sinh viên đăng kí và xét chuyển lớp Tiếng Anh với 02 căn cứ sau:

- Sinh viên có nguyện vọng và nộp đơn xin chuyển lớp tiếng Anh;

- Kết quả học tập môn tiếng Anh của sinh viên trong kỳ I năm học 2017-2018.

Sinh viên có nguyện vọng chuyển lớp Tiếng Anh làm đơn theo mẫu đơn đính kèm (Phụ lục 3) và nộp về Trung tâm trước 16h00 ngày 11/03/2018. Trung tâm Đào tạo TT, CLC & POHE phối hợp với Khoa Ngoại ngữ kinh tế, Bộ môn Tiếng Anh không chuyên xét duyệt và thông báo tới sinh viên trước ngày 25/03/2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ cô Sái Thị Hương Ly, SĐT 0964748888, Phòng 107 nhà 11, ĐHKTQD.

Trân trọng thông báo!

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 TS. Đàm Sơn Toại

=============

Phụ lục

 =============


Số lượt đọc: 1237 - Cập nhật lần cuối: 01/02/2018 14:43
BÀI ĐÃ ĐĂNG