Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc đăng kí dự thi chương trình AEP Masterchef Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐTTT, CLC & POHE

                         ––––––––––––––––––

         Số:  15  /TB-TTĐTTT,CLC&POHE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                 ––––––––––––––––––––––––

                            Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc đăng kí dự thi chương trình AEP Masterchef

 Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE năm 2018

Kính gửi:  - BCH các Chi đoàn trong Trung tâm đào tạo Tiên Tiến, CLC & POHE

Hướng tới ngày Quốc tế Phụ Nữ (8/3), Liên chi đoàn Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE tổ chức chương trình AEP Masterchef dành cho các sinh viên có năng khiếu và yêu thích nấu nướng cụ thể như sau:

1. Mục đích của cuộc thi

 • Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ;
 • Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho tất cả các bạn sinh viên Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE;
 • Giao lưu học hỏi, thể hiện đam mê và thắt chặt tình đoàn kết giữa các sinh viên trong Trung tâm;
 • Quảng bá hình ảnh Trung tâm Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE.
 • Mỗi Chi đoàn cử ra 2 đại diện tham dự cuộc thi ;
 • Hạn nộp đơn đăng kí: 15h ngày thứ Tư (28/02/2018) ;
 • Link đăng kí tham gia: Tại đây
 • Ngày họp mặt thí sinh: Các thí sinh tham gia sẽ tham dự buổi gặp mặt vào thứ sáu (28/02); thời gian và địa điểm sẽ được BTC thông báo sau.
 • Ban chấp hành Liên chi đoàn Trung tâm đào tạo Tiên tiến, CLC và POHE dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm đào tạo Tiên tiến, CLC và POHE
 • Ban sự kiện AEP – Trực thuộc Trung tâm đào tạo Tiên tiến, CLC và POHE
 • Thời gian dự kiến tổ chức: ngày 06 tháng 03 năm 2018
 • Địa điểm: Sân nhà 11, Khu nội trú trường Đại học Kinh tế Quốc dân

2. Thành phần và cách thức tham gia

3. Ban tổ chức

4. Thời gian và địa điểm

 Nhận được thông báo này đề nghị giáo viên chủ nhiệm, Bí thư BCH chi đoàn cùng lớp trưởng các lớp có trách nhiệm phổ biến Thông báo này. 

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

 • Giáo viên chủ nhiệm;
 • Bí thư BCH Liên Chi Đoàn;
 • Lớp trưởng, Bí thư BCH các Chi Đoàn;
 • Lưu TTĐTTT,CLC&POHE.

 

KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

TS Lương Thu Hà


Số lượt đọc: 1171 - Cập nhật lần cuối: 26/02/2018 17:08
BÀI ĐÃ ĐĂNG