Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc tổ chức giải bóng đá và bóng rổ sinh viên Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐTTT, CLC & POHE

––––––––––––––––––

Số: 23 /TB-TTĐTTT,CLC&POHE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

  

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức giải bóng đá và bóng rổ sinh viên

 Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE năm 2018

 

Kính gửi: - BCH Liên Chi Đoàn Trung tâm đào tạo Tiên tiến, CLC & POHE

                  - BCH các Chi đoàn trực thuộc LCĐ TT ĐTTT, CLC & POHE

Hướng tới chào mừng kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/2018), Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE tổ chức giải bóng đá và bóng rổ cho sinh viên của Trung tâm, với các nội dung như sau:

 1. Mục đích của cuộc thi
 • Chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2018)
 • Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho tất cả các bạn sinh viên Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE;
 • Giao lưu học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các sinh viên trong Trung tâm;
 • Quảng bá hình ảnh Trung tâm Trung tâm ĐTTT, CLC và POHE với các đơn vị khác trong Trường.
 1. Thành phần tham gia
 • Tất cả các Chi đoàn trong Liên chi đoàn Trung tâm ĐTTT, CLC và POHE. Mỗi Chi đoàn được đăng ký 01 đội bóng đá & bóng rổ nam và 01 đội bóng đá & bóng rổ nữ (thành viên mỗi đội không quá 12 người);
 • Trong trường hợp chi đoàn nào không có đủ số lượng cầu thủ, đề nghị các chi đoàn tự liên hệ với các chi đoàn khác để thành lập đội bóng liên quân;
 • Ban liên lạc cựu sinh viên được đăng ký 01 đội bóng đá & bóng rổ nam và 01 đội bóng đá & bóng rổ nữ (thành viên mỗi đội không quá 12 người);
 • Du học sinh Lào được đăng ký 01 đội bóng đá & bóng rổ nam và 01 đội bóng đá & bóng rổ nữ (thành viên mỗi đội không quá 12 người);
 • Du học sinh Campuchia được đăng ký 01 đội bóng đá & bóng rổ nam và 01 đội bóng đá & bóng rổ nữ (thành viên mỗi đội không quá 12 người).
 1. Ban tổ chức

Ban chấp hành liên chi đoàn Trung tâm đào tạo tiên tiến, CLC và POHE dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm đào tạo Tiên tiến, CLC và POHE

 1. Thời gian và địa điểm
 • Thời gian dự kiến khai mạc: ngày 21 tháng 03 năm 2018
 • Địa điểm: Sân bóng Kí túc xá - Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân

Nhận được thông báo này đề nghị giáo viên chủ nhiệm, Bí thư BCH chi đoàn cùng lớp trưởng các lớp có trách nhiệm phổ biến Thông báo này. Các đội bóng đăng ký tham gia thi đấu gửi danh sách (theo mẫu đính kèm) cho Ban Thể thao AEP qua email: banthethao.aep@gmail.com  trước ngày 18/03/2018.

 

 

Nơi nhận:

 • Giáo viên chủ nhiệm;
 • Bí thư BCH Liên Chi Đoàn;
 • Lớp trưởng, Bí thư BCH các Chi Đoàn;
 • Lưu TTĐTTT,CLC&POHE.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký) 

 

TS Lương Thu Hà

 

=====

Form đăng ký

 


Số lượt đọc: 1248 - Cập nhật lần cuối: 13/03/2018 10:54
BÀI ĐÃ ĐĂNG