Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Về buổi giới thiệu thông tin Chương trình Du học hè tại Mỹ năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐT TIÊN TIẾN, CLC & POHE

––––––––––––––––

 Số:        /TB-TTĐTTT,CLC&POHE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về buổi giới thiệu thông tin Chương trình Du học hè tại Mỹ năm 2018

 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và đại học Tổng hợp California, San Bernardino triển khai Chương trình Du học hè tại Mỹ năm 2018.

Nhằm cung cấp các thông tin về Chương trình này, Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE sẽ tổ chức buổi Giới thiệu thông tin về Chương trình.

  • Thời gian: 16h45, Thứ 2, ngày 23/04/2018
  • Địa điểm: Phòng D2 – 201, Đại học Kinh tế Quốc dân

Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân kính mời các vị phụ huynh và các em học sinh quan tâm đến dự.

 

Trân trọng thông báo!

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 689 - Cập nhật lần cuối: 19/04/2018 17:05
BÀI ĐÃ ĐĂNG