Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Thi đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên Chương trình chất lượng cao khóa 58 (lần 2)

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

 


Số: 102/TB-TTĐTTT,CLC&POHE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 23  tháng 07 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Thi đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên Chương trình chất lượng cao khóa 58 (lần 2)

 

Thực hiện theo quy định số 129/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/02/2017 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về học và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE khóa 58. Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE đã tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh cho sinh viên chương trình Chất lượng cao khóa 58 vào ngày 15/04/2018 (lần 1)

Tuy nhiên, vẫn còn   sinh viên chưa đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra đánh giá năng lực lần thứ nhất. Vì vậy, Trung tâm sẽ tổ chức kỳ thi kiểm tra đánh giá năng lực lần thứ 2 với thời gian như sau:

Thời gian thi: 07h00 ngày 04 tháng 8 năm 2018.

Địa điểm: D2 – 202, 203 ĐH Kinh tế Quốc dân.

Sinh viên không hoàn thành điều kiện về trình độ Tiếng Anh theo quy định để theo học Chương trình Chất lượng cao phải trở về lớp ban đầu khi nhập học Đại học Kinh tế Quốc dân. Sinh viên có chứng chỉ quốc tế nộp bản photo công chứng về Trung tâm trước ngày 03/8/2018 để được miễn thi.

 

                           

                            

Nơi nhận:

- Các lớp CLC K56

- Các GVCN lớp

- Lưu TTTĐTTT, CLC&POHE

                             

                          

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (đã ký)

Đàm Sơn Toại

 

 =========

Danh sách thi lần 2

 

 

 


Số lượt đọc: 3894 - Cập nhật lần cuối: 23/07/2018 16:05
BÀI ĐÃ ĐĂNG
Đăng ký học bổng SCIC  22/06/2018 10:13

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
63
260
16,032
678,499