Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Hướng dẫn làm bài thi kiểm tra đầu vào chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2018

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Hướng dẫn làm bài thi kiểm tra đầu vào

chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2018

 

Để giúp sinh viên tham dự kỳ thi đầu vào của Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2018, Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE hướng dẫn các em làm bài thi như sau:

  1. Phần thi tiếng Anh: Thí sinh đến đúng ca thi đã được sắp xếp và làm bài thi trên máy. Tuân theo hướng dẫn của giám thị coi thi. (Hướng dẫn chi tiết xem ở file đính kèm).
  2. Phần thi viết luận: Thí sinh làm bài trên giấy thi của Nhà trường theo chủ đề của đề thi (tham khảo mẫu đề thi năm 2017)
  3. Phần thi phỏng vấn: Yêu cầu thí sinh phải hiểu biết về chương trình, các vấn đề xã hội, khả năng và thái độ giao tiếp tốt.

Sinh viên thuộc diện được miễn kiểm tra tiếng Anh phải nộp bản phôtô chứng chỉ kèm bàn gốc đối chiếu.

 

                           

                            

Nơi nhận:

- Các sinh viên dự thi CTTT,CLC năm 2018

- Lưu TTTĐTTT, CLC&POHE

                             

                          

HĐTS

==================

Mẫu đề thi tự luận 2017

Hướng dẫn làm bài thi Tiếng Anh

 


Số lượt đọc: 19336 - Cập nhật lần cuối: 20/08/2018 17:30
BÀI ĐÃ ĐĂNG
Đăng ký học bổng SCIC  22/06/2018 10:13

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
210
5,157
16,362
639,780