Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO PHỎNG VẤN (Cho những thí sinh thiếu tên trong danh sách phỏng vấn)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2018

 

THÔNG BÁO PHỎNG VẤN 

(Cho những thí sinh thiếu tên trong danh sách phỏng vấn)

 

Hội đồng tuyển sinh chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2018 thông báo lịch phỏng vấn cho những thí sinh không có tên trong danh sách phỏng vấn như sau:

Thời gian: 14h00 ngày 28/08/2018

Địa điểm: Phòng 105 nhà 14 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

*Lưu ý: Chỉ áp dụng cho những thí sinh thiếu tên trong danh sách thi phỏng vấn.


Số lượt đọc: 1673 - Cập nhật lần cuối: 28/08/2018 08:35
BÀI ĐÃ ĐĂNG