Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Thông báo lễ phát động NCKH sinh viên năm 2019 chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐTTT, CLC & POHE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Số:        /TB-TT ĐTTT                                          Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lễ phát động NCKH sinh viên năm 2019 chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE

 

Hưởng ứng kế hoạch phát động NCKH năm 2019 của Nhà trường, Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE tổ chức lễ phát động NCKH sinh viên năm 2019 chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE.

Thời gian: 14h00 thứ 6 ngày 02/11/2018

Địa điểm: Phòng 1001 nhà A2 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Yêu cầu: 

+ Các lớp sinh viên khóa 57, 58 và 59 không có tiết học vào thời gian trên cử đại diện tham dự buổi lễ.

+ Lớp trưởng các lớp lập danh sách sinh viên tham dự lễ (10 sinh viên) và gửi email cho GVCN trước 17h00 Thứ 4 ngày 31/10/2018.

Lưu ý:

+ Các sinh viên có tên trong danh sách tham dự buỗi lễ phải có mặt trước 15p và mặc áo của Trung tâm.

+ Sinh viên tham dự lễ phát động sẽ được cộng 03 điểm hoạt động Đoàn.

 

 

 

 

Số lượt đọc: 1278 - Cập nhật lần cuối: 29/10/2018 18:04
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
55
1,204
22,181
524,273