Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v đăng ký học Chương trình chuyển tiếp sinh viên sang Đại học khoa học ứng dụng Saxion, Hà Lan; Đại học California San Bernardino và Long Beach, Hoa Kỳ.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐT TIÊN TIẾN, CLC & POHE

––––––––––––––––

 Số:        /TB-TTĐTTT,CLC&POHE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học Chương trình chuyển tiếp sinh viên sang Đại học khoa học ứng dụng Saxion, Hà Lan; Đại học California San Bernardino và Long Beach, Hoa Kỳ.

 

Đáp ứng nhu cầu theo học chuyển tiếp của sinh viên chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao sang các trường đối tác gồm: Đại học khoa học ứng dụng Saxion, Hà Lan, Đại học tổng hợp California San Bernardino và California Long Beach, Hoa Kỳ.

Để bố trí thời gian học các môn bổ sung trước khi chuyển tiếp hợp lý và thuận lợi nhất cho sinh viên, Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE thông báo tới toàn bộ sinh viên chương trình Tiên tiến về việc đăng ký chương trình chuyển tiếp như sau:

Đối tượng: Sinh viên chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao khóa 58, 59 và 60.

Thời hạn tiếp nhận đăng ký: Tới 17h ngày 06 tháng 11 năm 2018.

Sinh viên đăng ký học chuyển tiếp tại đường dẫn sau: FORM

Sau khi tổng hợp các đơn đăng ký, Trung tâm sẽ tiến hành sắp xếp lớp học và thông báo tới sinh viên.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

  • Các sinh viên CT Tiên tiến; GVCN
  • Lưu TT ĐTTT.

GIÁM ĐỐC

  

(Đã ký) 

 

PGS.TS. Bùi Huy Nhượng

 

 

 


Số lượt đọc: 1673 - Cập nhật lần cuối: 31/10/2018 16:04
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
55
1,655
22,632
524,724