Tư vấn tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015

27/ 02/2023

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Thông báo sửa đổi, bổ sung phương án xét tuyển vào đại học chính quy năm 2015

Quy định ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, hệ chính quy, năm 2015

BẢN MỀM CUỐN SÁCH “GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2015 https://www.neu.edu.vn/ViewTuyenSinh.aspx?ID=547

THÔNG BÁO LIÊN QUAN

Tin tuyển sinh

Một số lưu ý đối với sinh viên dự thi chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2019

27, , Tháng 02, 2023
Tin tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2019

27, , Tháng 02, 2023
Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2019

27, , Tháng 02, 2023