Thông báo tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh viện đào tạo tiên tiến , clc, phân tích kinh doanh và POHE 2020 (K62)

22/ 12/2022

Thông tin tuyển sinh chương trình Tiên tiến, chất lượng cao năm 2020 (K62)
Thí sinh quan tâm đến tuyển sinh chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2020 (K62), theo dõi các thông tin chính thức tại đây:

Số điện thoại TVTS 2021: 024.6650.6151 (trong giờ hành chính)

Sinh viên K62 theo dõi thông tin nhập học tại đây:

1. Thông báo Kế hoạch xác nhận nhập học, nhập học và khai giảng Khóa 62 đại học hệ chính quy năm 2020

2. Thông báo lịch nhập học đối với thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng vào Đại học Chính quy năm 2020

3. Thông báo tuyển sinh chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao 2020

  3.1Thông báo tuyển sinh chương trình Tiên tiến năm 2020

  3.2. Thông báo tuyển sinh chương trình Chất lượng cao năm 2020

4. Lịch thi tuyển sinh chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2020

5. Hướng dẫn thi Tiên tiến, Chất lượng cao 2020

6. Quy chế thi Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2020

7. Danh sách thi viết luận (Sơ đồ phòng thi)

8.Danh sách thi tiếng anh****NEW***

*Lưu ý: Số báo danh thi Tiếng Anh giống môn thi Viết luận. Những sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quy đổi nhỏ hơn 10 điểm sẽ vẫn có tên trong danh sách thi. Các em có thể không đến thi và chọn điểm quy đổi theo thông báo tuyển sinh.

9.Sơ đồ phòng thi phỏng vấn

10. Danh sách phỏng vấn ****NEW*

 

RELATED NOTICE

Thông báo tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh 2020

23, 12, 2022
Thông báo tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh chương trình Tiên tiến, chất lượng cao năm 2021 (K63)

22, 12, 2022
Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2019

22, 12, 2022