DANH SÁCH LIÊN HỆ
STT Họ và tên Công việc Điện thoại Email
1 Vũ Văn Ngọc Viện trưởng 5323 ngocvv@neu.edu.vn
2 Lương Thu Hà Phó Viện trưởng 5314 haluongthu@neu.edu.vn
3 Phạm Đan Khánh Phó Viện trưởng 5320 khanhpd@neu.edu.vn
4 Nguyễn Thanh Quyên CT Tiên tiến 5319 quyennt@neu.edu.vn
5 Nguyễn Thị Thu Hà CT Tiên tiến 5321 hantt@neu.edu.vn
6 Trần T. Mai Anh CT CLC: Marketing 5319 anhtm@neu.edu.vn
7 Ngô Kim Phượng CT CLC: KDQT, QTNL 5321 phuongnk@neu.edu.vn
8 Đặng Thị Thu Hằng CT CLC: Ngân hàng 5330 thuhang@neu.edu.vn
9 Hoàng Tố Loan CT CLC: Kiểm toán, QTDN 5328 loanht@neu.edu.vn
10 Nguyễn Bích Ngọc CT CLC Đầu tư 5329 ngoccttt@neu.edu.vn
11 Giao Hoàng Yến CT CLC TCDN, KTQT 5329 yength@neu.edu.vn
12 Phạm Vũ Anh CT Phân tích KD,, KTPT và trao đổi sinh viên 5324 anhpv@neu.edu.vn
13 Phạm Thúy Oanh CT POHE Khách sạn và POHE Lữ hành 5311 oanhpt@neu.edu.vn
14 Nguyễn Minh Châu CT POHE: QTKDTM, Luật, MKT 5312 chaunm@neu.edu.vn
15 Lại Sơn Tùng Tổ chức sự kiện 5311 tungls@neu.edu.vn
16 Đoàn Hoài Phương Kế toán nội bộ 5315 phuongdth@neu.edu.vn