VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE

Liên Hệ

DANH SÁCH LIÊN HỆ
STT Họ và tên Công việc Điện thoại Email
1 Vũ Văn Ngọc Viện trưởng 5323 ngocvv@neu.edu.vn
2 Phạm Đan Khánh Phó Viện trưởng 5320 khanhpd@neu.edu.vn
3 Nguyễn Thanh Quyên CT Tiên tiến 5319 quyennt@neu.edu.vn
4 Nguyễn Thị Thu Hà CT Tiên tiến 5321 hantt@neu.edu.vn
5 Trần Thị Mai Anh CT CLC: Marketing, Quan hệ công chúng 5319 anhtm@neu.edu.vn
6 Ngô Kim Phượng CT CLC: KDQT, QTNL 5321 phuongnk@neu.edu.vn
7 Đặng Thị Thu Hằng CT CLC: Tài chính DN 5330 thuhang@neu.edu.vn
8 Hoàng Tố Loan CT CLC: Kiểm toán 5328 loanht@neu.edu.vn
9 Nguyễn Bích Ngọc Chuyên viên ngoccttt@neu.edu.vn
10 Giao Thị Hoàng Yến CT CLC: KTQT. QTDN 5329 yength@neu.edu.vn
11 Phạm Vũ Anh CT Phân tích KD, CLC KTPT và trao đổi sinh viên 5326 anhpv@neu.edu.vn
12 Phạm Thúy Oanh CT POHE: Khách sạn, Lữ hành, Luật, Ngân hàng 5311 oanhpt@neu.edu.vn
13 Nguyễn Minh Châu CT POHE: Quản trị KDTM, QLTT, Thẩm định giá 5312 chaunm@neu.edu.vn
14 Lại Sơn Tùng CT CLC: Đầu tư, QTKD 5311 tungls@neu.edu.vn
15 Đoàn Thị Hoài Phương CT CLC: CNTT&CĐS 5315 phuongdth@neu.edu.vn
16 Trần Thị Phương Hiền CT Tiên tiến 5324 hienttp@neu.edu.vn
17 Trần Minh Trang CT CLC: Logictics và QL chuỗi cung ứng, QTNL 5329 trangtm@neu.edu.vn
18 Trịnh Nguyễn Anh Khôi CT POHE 5330 khoitna@neu.edu.vn