VỀ CHÚNG TÔI

Viện ĐT Tiên Tiến,
Chất lượng cao và POHE

Viện đào tạo Tiên Tiến, Chất lượng cao và POHE (AEP) được thành lập năm 2006. Viện ĐTTT, CLC & POHE được triển khai tại Đại học Kinh tế quốc dân là đơn vị phát triển và thực hiện chiến lược của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam.

AEP được xây dựng và chuẩn hóa theo chương trình đào tạo ngành Tài chính của Trường Quản trị Kinh doanh (CBA- College of Business Administration) thuộc Đại học Long Beach (CSULB – California State University Long Beach) là 1 trong 24 trường của hệ thống Đại học công lập của bang California Hoa kỳ (CSU – Calofornia State University). AEP được thành lập và bắt đầu tuyển sinh từ năm 2006, vào thời điểm đó chỉ có 3 chương trình với hơn 120 sinh viên. AEP bắt đầu mở thêm 3 chương trình mới vào năm 2010, gồm chuyên ngành kế toán, chương trình tiên tiến; chuyên ngành kiểm toán và quản trị doanh nghiệp, chương trình Chất lượng cao. Năm 2012, tuyển thêm 5 chương trình chất lượng cao, gồm kinh tế đầu tư, marketing, kinh doanh quốc tế và ngân hàng. Năm 2015, tuyển thêm 3 chương trình Chất lượng cao gồm kinh tế quốc tế, quản trị nhân lực và tài chính doanh nghiệp. Một chương trình tiên tiến mới được tuyển vào năm 2018, chuyên ngành kinh doanh quốc tế. Chương trình đại học Phân tích kinh doanh, hợp tác với CSUSB, được xây dựng và tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2019. Năm 2022,Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE đã đưa vào tuyển sinh thêm 2 chương trình chất lượng cao bao gồm: Marketing Số chất lượng cao và Công nghệ thông tin và chuyển đổi số chất lượng cao. Năm 2023, AEP tiếp tục triển khai thêm hai chương trình Tiên tiến (Quản trị kinh doanh và Kế hoạch tài chính) và ba chương trình chất lượng cao (Logistíc và quản lý chuỗi cung ứng, Quan hệ công chúng và Thương mại điện tử). Hiện nay, AEP đang quản lý 3 nhóm chương trình, Chương trình Tiên tiến, gồm 5 chuyên ngành; chương trình Chất lượng cao, gồm 15 chuyên ngành; chương trình đại học định hướng ứng dụng, gồm 5 chuyên ngành và Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh: Phân tích kinh doanh. Số lượng sinh viên đang theo học tại Viện hiện có trên 6000 sinh viên. AEP trở thành thành viên của ACBSP vào năm 2017. Vào tháng 11 năm 2022, 11 chương trình chính thức nhận chứng kiểm định chất lượng quốc tế ACBSP và các chương trình còn lại cũng đang lần lượt được kiểm định theo tiêu chuẩn trên.

Tầm nhìn & Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao& POHE luôn nỗ lực truyền cảm hứng và nâng cao năng lực tự học, phát huy tối đa tiềm năng của sinh viên, những người sẽ sử dụng các giá trị, kỹ năng và kiến ​​thức học được để đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE là cung cấp các chương trình đào tạo đại học tiên tiến, lấy người học làm trung tâm, hướng đến sự thành công và phát triển của sinh viên, giúp sinh viên sẵn sàng hội nhập với môi trường quốc tế hiện đại. Chúng tôi luôn tập trung đến sự đổi mới trong chương trình đào tạo và phát triển toàn diện của sinh viên, giúp sinh viên chuẩn bị tâm thế để đảm nhận những vị trí hàng đầu trong xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

A: Advanced programs/ Chương trình tiên tiến E: Excellent students/ Sinh viên tài năng P: Professional staffs/ Đội ngũ cán bộ và giảng viên chuyên nghiệp

Giá trị cốt lõi

AEP quản lý và phát triển các chương trình đào tạo tiên tiến, nhằm đào tạo ra những sinh viên tài
năng thông qua sự đóng góp của đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

AEP thành lập vào năm 2006 với 3 chương trình

2022

11 chương trình chính thức nhận chứng kiểm định chất lượng quốc tế ACBSP

2022

Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE đã đưa vào tuyển sinh thêm 2 chương trình chất lượng cao bao gồm: Marketing số chất lượng cao và Công nghệ thông tin và chuyển đổi số chất lượng cao.

2019

Chương trình đại học chuyên ngành phân tích kinh doanh, hợp tác với CSUSB, đang được xây dựng và tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2019.

2018

Năm 2018, chuyên ngành kinh doanh quốc tế chương trình tiên tiến được đưa vào tuyển sinh.

2015

Năm 2015, 3 chương trình Chất lượng cao gồm kinh tế quốc tế, quản trị nhân lực và tài chính doanh nghiệp được đưa vào tuyển sinh,.

Năm 2012

Năm 2012, tuyển thêm 5 chương trình chất lượng cao, gồm kinh tế đầu tư, marketing, kinh doanh quốc tế và ngân hàng.

Năm 2010

Vào năm 2010, 3 chương trình mới được đưa vào tuyển sinh gồm: chuyên ngành kế toán, chương trình tiên tiến; chuyên ngành kiểm toán và quản trị doanh nghiệp, chương trình Chất lượng cao.

2006

Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe được thành lập và bắt đầu tuyển sinh từ năm 2006. Vào thời điểm đó chỉ có 3 chương trình với hơn 120 sinh viên.

Sơ đồ tổ chức

Đội ngũ cán bộ

ACBSP accredited

Chứng nhận giải thưởng

  • ACBSP promotes continuous improvement and recognizes excellence in the accreditation of business education programs around the world.
  • ACBSP acknowledges the importance of scholarly research and inquiry and believes that such activities facilitate improved teaching. ACBSP encourages faculty involvement within the contemporary business world to enhance the quality of classroom instruction and to contribute to student learning.
  • ACBSP offers an accreditation process uniquely focused on teaching excellence and student outcomes. And because the council believes ACBSP success is driven by the success of its members, ACBSP officers and members align those programs and the accreditation process to meet the individual needs of each member.

Cơ sở vật chất