Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TIÊN TIẾN

Chương trình Tiên tiến được thực hiện theo Dự án Quốc gia, do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, được triển khai tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Chương trình Tiên tiến hiện có 3 chuyên ngành là chuyên ngành Tài chính ,chuyên ngành Kế toán và chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế.

CHƯƠNG TRÌNH

CHẤT LƯỢNG CAO

Chương trình Chất lượng cao được triển khai tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ năm 2010. Hiện nay, Chương tình Chất lượng cao có 15 chương trình đào tạo: Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCA, Ngân hàng, Đầu tư, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị Marketing, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị nhân lực, Kinh tế quốc tế, Kinh tế Phát triển, Marketing số, Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Thương mại điện tử, Logictics và quản lý chuỗi cung ứng, Quan hệ công chúng

CHƯƠNG TRÌNH

POHE

Chương trình giáo dục Đại học theo định hướng ứng dụng (Profession-Oriented Higher Education – POHE) thuộc Dự án Giáo dục Đại học Việt Nam – Hà Lan được bắt đầu vào đầu năm 2005 với mục tiêu nâng cao năng lực nghề nghiệp của sinh viên bằng cách xây dựng các chương trình đào tạo lấy nhu cầu của thị trường lao động làm trung tâm. Chương trình POHE tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân hiện đang đào tạo 7 ngành.

CHƯƠNG TRÌNH

PHÂN TÍCH KINH DOANH

Ngành phân tích kinh doanh (Business Analytics - BA) nhằm đào tạo ra các cử nhân quản trị kinh doanh có khả năng xử lý và phân tích hệ thống dữ liệu lớn để đưa ra các giải pháp tối ưu trong kinh doanh, cải tiến quy trình kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, sinh viên ngành Phân tích kinh doanh còn được trang bị các kỹ năng về ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý dự án và kỹ năng công nghệ.  Chương trình áp dụng mô hình đào tạo theo Chương trình Tiên tiến; được giảng dạy bằng tiếng Anh; chuyển giao công nghệ đào tạo gồm chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và hệ thống tài liệu, giáo trình của Đại học California, San Bernardino, Hoa Kỳ (CSUSB), do ĐHKTQD cấp bằng. Sau 2 năm, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học tập và lấy bằng tại CSUSB. 

CHƯƠNG TRÌNH

CHUYỂN TIẾP SINH VIÊN

Chương trình chuyển tiếp sinh viên của Viện Đào tạo tiên tiến, Chất lượng cao và POHE có ký kết với Đại học tổng hợp California, San Bernardino, Hoa Kỳ, phương thức (2+2), trường Đại học Saxion (Hà Lan), đại học Griffith và Macquarie (Úc), đại học Waikato (Newzealand), đại học East Anglia (Anh)..

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Kỹ năng mềm là những kỹ năng có thể xác định cách chúng ta tương tác với người khác và xây dựng mối quan hệ. Những kỹ năng này có thể áp dụng cho tất cả các nơi làm việc và liên quan đến các kỹ năng như nói trước công chúng hoặc lãnh đạo.