CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các chương trình học tại AEP

VỀ CHÚNG TÔI

Viện Đào tạo Tiên tiến,
Chất lượng cao & POHE

AEP

Viện ĐT Tiên Tiến, Chất lượng cao và POHE (AEP) được thành lập năm 2006. AEP được xây dựng và chuẩn hóa theo chương trình đào tạo ngành Tài chính của Trường Quản Trị Kinh Doanh (CBA- College of Business Administration) thuộc Đại học Long Beach (CSULB – California State University Long Beach) là 1 trong 24 trường của hệ thống Đại học công lập của bang California Hoa kỳ (CSU- California State University).

10+

Chương trình học chất lượng cao

99%

Học viên ra trường có việc làm ổn định

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

TIN TỨC AEP

Lãnh đạo Trường trao đổi và làm việc với các giảng viên nước ngoài đang giảng dạy các chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và Phân tích kinh doanh  10/06/2024

11/ 06/2024

Sôi nổi, thú vị và bổ ích tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp – NEU Open Day năm 2024 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

27/ 05/2024

Khai mạc bảo vệ chuyên đề thực tập cho 967 sinh viên chương trình Chất lượng cao khóa 62

7/ 05/2024

Tọa đàm công giới Chương trình đào tạo cử nhân Chất lượng cao Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIF tại Đại học Kinh tế Quốc dân

25/ 04/2024

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hướng dẫn và trao đổi về công tác đánh giá học phần theo Rubric học kỳ 2, năm học 2023-2024

19/ 04/2024

Lãnh đạo Trường trao đổi và làm việc với các giảng viên nước ngoài đang giảng dạy các chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và Phân tích kinh doanh  10/06/2024

11/ 06/2024

Sôi nổi, thú vị và bổ ích tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp – NEU Open Day năm 2024 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

27/ 05/2024

Khai mạc bảo vệ chuyên đề thực tập cho 967 sinh viên chương trình Chất lượng cao khóa 62

7/ 05/2024

Tọa đàm công giới Chương trình đào tạo cử nhân Chất lượng cao Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIF tại Đại học Kinh tế Quốc dân

25/ 04/2024

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hướng dẫn và trao đổi về công tác đánh giá học phần theo Rubric học kỳ 2, năm học 2023-2024

19/ 04/2024

Lãnh đạo Trường trao đổi và làm việc với các giảng viên nước ngoài đang giảng dạy các chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và Phân tích kinh doanh  10/06/2024

11/ 06/2024

Sôi nổi, thú vị và bổ ích tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp – NEU Open Day năm 2024 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

27/ 05/2024

Khai mạc bảo vệ chuyên đề thực tập cho 967 sinh viên chương trình Chất lượng cao khóa 62

7/ 05/2024

Tọa đàm công giới Chương trình đào tạo cử nhân Chất lượng cao Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIF tại Đại học Kinh tế Quốc dân

25/ 04/2024

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hướng dẫn và trao đổi về công tác đánh giá học phần theo Rubric học kỳ 2, năm học 2023-2024

19/ 04/2024

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Quan hệ hợp tác

Giải thưởng &
Chứng nhận

The Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)