THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

Tin tức

Lãnh đạo Trường gặp mặt và chúc Tết giảng viên, sinh viên nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024

29/ 02/2024

HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC GÓP Ý CHO DỰ THẢO QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO CHƯƠNG TRÌNH TIẾN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE

19/ 01/2024

Sinh hoạt chuyên đề “Đảm bảo chất lượng, xây dựng và thu thập phiếu đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo định hướng kiểm định ACBSP”

22/ 12/2023

Hội nghị triển khai rà soát, đánh giá và cập nhật các chương trình đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE

20/ 12/2023

CHUỖI HOẠT ĐỘNG ĐẦU ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU KHÓA CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHÓA 65 – CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, CLC VÀ POHE 2023

1/ 12/2023

TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ DOANH NGHIỆP CỦA SINH VIÊN VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

Ngày 24 tháng 11 vừa qua, Viện Đào tạo Tiên Tiến, Chất lượng cao và POHE, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã tổ chức chuyến trải nghiệm thực tế dành cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế Phát triển và Phân tích kinh doanh 62 tại Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú ... Read more
29/ 11/2023

Sinh viên Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE trải nghiệm chương trình học TOP 1 Úc: Marketing & Media từ giáo sư Chris Baumann (Đại học Macquarie)

Sáng ngày 15/11/2023, hơn 100 sinh viên từ lớp Quản trị Marketing 64B và lớp POHE Truyền thông Marketing K62 cùng các sinh viên Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE đã tham gia bài giảng “Business is not all about numbers” của Giáo sư Chris Baumann đến từ Đại học Macquarie. ... Read more
17/ 11/2023

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Nghiên cứu Khoa học Sinh viên chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích Kinh Doanh năm 2023

Sáng ngày 24/10/2023, tại Phòng Hội Thảo B.101, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Đào tạo Tiên tiến Chất lượng cao và POHE (AEP) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết và Trao giải Nghiên cứu Khoa học Sinh viên chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích Kinh Doanh ... Read more
15/ 11/2023