Thông báo tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh 2020

22/ 12/2022

Thông tin tuyển sinh chương trình Tiên tiến, chất lượng cao năm 2021 (K63)
Thí sinh quan tâm đến tuyển sinh chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2021 (K63), theo dõi các thông tin chính thức tại đây:

Số điện thoại TVTS 2021: 024.6650.6151 (trong giờ hành chính)

Phần tập huấn làm bài thi sẽ diễn ra vào 08h00 – 9h30 ngày 03/10/2021
Lệ phí dự thi: 500.000 VND
Phương thức nộp lệ phí dự thi: Chuyển khoản

– Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
– Số tài khoản: 999926668888 tại NH TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Mã sinh viên – Tên sinh viên – Lệ phí dự thi CTTT, CLC K63
Lưu ý: Sinh viên cần lưu lại biên lai điện tử để hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển CTTT & CLC

RELATED NOTICE

Thông báo tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh 2020

23, 12, 2022
Thông báo tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh chương trình Tiên tiến, chất lượng cao năm 2021 (K63)

22, 12, 2022
Thông báo tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh viện đào tạo tiên tiến , clc, phân tích kinh doanh và POHE 2020 (K62)

22, 12, 2022