Nội bộ

Sinh hoạt chuyên đề “Đảm bảo chất lượng, xây dựng và thu thập phiếu đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo định hướng kiểm định ACBSP”

22, Tháng 12, 2023

Sáng ngày 21/12/2023, Viện Đào tạo Tiên tiến, CLC và POHE đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Đảm bảo chất lượng, xây dựng và thu thập phiếu đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo định hướng kiểm định ACBSP”.

Toàn cảnh tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Tham dự chương trình có PGS.TS Bùi Huy Nhượng – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng khoa Kế hoạch & Phát triển; PGS.TS Vũ Hoàng Ngân – Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực; TS. Đàm Sơn Toại – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; TS. Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng Viện Đào tạo Tiên tiến, CLC và POHE; cùng Trưởng Bộ môn của các Khoa/Viện có triển khai đào tạo CTTT, CLC & POHE; các cán bộ, giảng viên của Trường.

PGS.TS Bùi Huy Nhượng – Phó Hiệu trưởng phát biểu

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, PGS.TS Bùi Huy Nhượng – Phó Hiệu trưởng cho biết, những năm gần đây, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân luôn nỗ lực xây dựng và nâng cao chất lượng giáo dục nhằm mang đến cho sinh viên môi trường học tập đạt chuẩn quốc tế. Trong đó, một trong những mục tiêu chiến lược quan trong của Trường là tập trung vào việc xếp hạng kiểm định nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo. PGS. Bùi Huy Nhượng khẳng định, Chương trình Tiên tiến, CLC và POHE là một trong những chương trình đi tiên phong của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo bằng việc tham gia vào kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo. Cho đến thời điểm này, đã có 19 chương trình đạt chuẩn chất lượng ACBSP, trong đó Viện Đào tạo Tiên tiến, CLC và POHE có 18 chương trình trên tổng số 25 chương trình tham gia kiểm định, đặt nền tảng vững chắc để nhà trường hoàn thiện và nâng cao chất lượng giảng dạy, mang đến giá trị học thuật vững bền cho sinh viên.

TS. Đàm Sơn Toại – Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCLGD trình bày Kế hoạch chiến lược của nhà trường trong việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng

TS. Phạm Đan Khánh – Phó Viện trưởng Viện Đào tạo TT, CLC và POHE trình bày Báo cáo thu thập tài liệu kiểm định, quy trình và tiêu chuẩn thu thập phiếu chấm Rubric đối với các chương trình kiểm định của Viện Đào tạo TT, CLC và POHE

TS. Đỗ Thị Hương – Viện TM&KTQT trình bày tham luận Triển khai mapping những phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiêu chí PLOs của các chương trình đào tạo được kiểm định

TS. Trần Phi Long – Viện Ngân hàng – Tài chính trình bày tham luận Triển khai và áp dụng phiếu chấm điểm Rubric tại các Khoa/Viện theo bảng mapping môn học với tiêu chí PLOs của các chương trình đào tạo được kiểm định

Trong năm qua, Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE đã triển khai Kế hoạch về cải tiến chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định ACBSP và Kế hoạch chuẩn bị về kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ACBSB. Kết quả thu được là 18 chương trình kiểm định được công nhận bởi ACBSP.

Việc kiểm định chương trình đào tạo là một quá trình liên tục nhằm nâng cao chất lượng. Chính vì vậy, công tác xây dựng và thu thập phiếu chấm Rubric đạt theo tiêu chuẩn để đáp ứng 04 tiêu chuẩn kiểm định là một qúa trình diễn ra thường xuyên và diễn ra ở tất cả các môn học. Viện đào tạo Tiên tiến và CLC, POHE tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Đảm bảo chất lượng, xây dựng và thu thập phiếu đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo định hướng kiểm định ACBSP” nhằm cụ thể hóa hệ thống quy trình, thống nhất biểu mẫu công cụ, cập nhật những thay đổi của bộ tiêu chuẩn ACBSP nhằm triển khai và áp dụng phiếu chấm Rubric tại các Khoa, Viện…

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên đề:

Các đại biểu trao đổi và thảo luận tại chuyên đề

TS. Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng Viện ĐTTT, CLC & POHE phát biểu kết luận

ThS. Phạm Vũ Anh – Viện ĐTTT, CLC & POHE dẫn chương trình

Bài và ảnh: Phòng Truyền thông

TIN TỨC LIÊN QUAN

Nội bộ

Lãnh đạo Trường trao đổi và làm việc với các giảng viên nước ngoài đang giảng dạy các chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và Phân tích kinh doanh  10/06/2024

11, Tháng 06, 2024
Nội bộ

Sôi nổi, thú vị và bổ ích tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp – NEU Open Day năm 2024 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

27, Tháng 05, 2024
Nội bộ

Khai mạc bảo vệ chuyên đề thực tập cho 967 sinh viên chương trình Chất lượng cao khóa 62

07, Tháng 05, 2024