Tin tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2019

27/ 02/2023

Kết quả sẽ được cập nhật vào khoảng 17h00 ngày 29/8/2019

1. Thông báo nhập học Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao 2019 (cập nhật tiền học phí bổ sung)

– 08h00 – 11h30: Sinh viên nhập học vào 3 ngành Tiên tiến, Marketing CLC, KDQT CLC (Phòng 310 nhà A1) và KTQT CLC (Phòng 307 nhà A1)

– 13h30 – 17h00: Sinh viên nhập học vào các ngành Chất lượng cao còn lại (Phòng 307 nhà A1).

2. Kết quả tuyển sinh 2019

3. Kết luận của Hội đồng tuyển sinh Chương trình Tiên tiến và chất lượng cao khóa 61

4. Thông báo về việc điều chỉnh thời gian công bố kết quả phúc tra tuyển sinh Chương trình Tiên tiến, CLC năm 2019

5. Danh sách phân lớp (cập nhật 07/9)

6. Lịch họp lớp CLC.

7. Lịch họp lớp Tiên tiến

THÔNG BÁO LIÊN QUAN

Kết quả tuyển sinh chương trình Tiên tiến,
Chất lượng cao năm 2023 (K65)

20, , Tháng 09, 2023

Thông tin tuyển sinh chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2023 (K65)

24, , Tháng 08, 2023
Thông báo tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh chương trình Tiên tiến, chất lượng cao năm 2022 K64

27, , Tháng 12, 2022