VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE

Tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh chương trình Tiên tiến, chất lượng cao năm 2022 K64

27, , Tháng 12, 2022

Thông báo tuyển sinh 2021 (K63)

27, , Tháng 02, 2023

Thông báo tuyển sinh năm học 2020 (K62)

27, , Tháng 02, 2023

Kết quả tuyển sinh chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2022

10, , Tháng 01, 2023

Thông báo tuyển sinh Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2019

27, , Tháng 02, 2023