Thông báo tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2022

10/ 01/2023

Sinh viên dự thi chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2022 theo dõi các thông tin tại đây:

1. Hướng dẫn nhập học: tại đây

2. Thông báo kết quả tuyển sinh Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2022: tại đây

3. Danh sách trúng tuyển chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2022: tại đây

3. Sinh viên trúng tuyển nhập học tại đây: https://nhaphocaep.neu.edu.vn/ (thời gian nhập học từ 8h00 đến 23h59 ngày 13/10/2022)

4. Quy trình nhập học chương trình Tiên tiến, chất lượng cao năm 2022: tại đây

5. Mẫu đơn phúc tra: tại đây (Sinh viên in đơn, ký và scan gửi vào email tuyensinhaep@neu.edu.vn trước 22/10/2022. Lưu ý: chỉ phúc tra môn Viết luận và tiếng Anh).

6. Một số lỗi thường gặp khi nhập học và hướng dẫn xử lý: tại đây

7. Kết quả phúc tra: tại đây

====

Danh sách phân lớp các chương trình Tiên tiến, CLC: xem tại đây

THÔNG BÁO LIÊN QUAN

Kết quả tuyển sinh chương trình Tiên tiến,
Chất lượng cao năm 2023 (K65)

20, , Tháng 09, 2023

Thông tin tuyển sinh chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2023 (K65)

24, , Tháng 08, 2023
Thông báo tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh chương trình Tiên tiến, chất lượng cao năm 2022 K64

27, , Tháng 12, 2022