Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2019

27/ 02/2023

Thông báo tuyển sinh Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2019

Thông báo tuyển sinh Chương trình Tiên tiến: download tại đây

Thông báo tuyển sinh Chương trình Chất lượng cao: download tại đây

Các thông tin liên quan, sinh viên theo dõi tại đây.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN

Tư vấn tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015

27, , Tháng 02, 2023
Tin tuyển sinh

Một số lưu ý đối với sinh viên dự thi chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2019

27, , Tháng 02, 2023
Tin tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2019

27, , Tháng 02, 2023