Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2019

27/ 02/2023

Thông báo tuyển sinh Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2019

Thông báo tuyển sinh Chương trình Tiên tiến: download tại đây

Thông báo tuyển sinh Chương trình Chất lượng cao: download tại đây

Các thông tin liên quan, sinh viên theo dõi tại đây.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN

Thông báo tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2024 (K66)

18, , Tháng 07, 2024

Kết quả tuyển sinh chương trình Tiên tiến,
Chất lượng cao năm 2023 (K65)

20, , Tháng 09, 2023
Thông báo tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2023 (K65)

24, , Tháng 08, 2023