Tin tuyển sinh

Một số lưu ý đối với sinh viên dự thi chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2019

27/ 02/2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2019

MỘT SỐ LƯU Ý VỚI THÍ SINH

Căn cứ vào Thông báo số 1041/TB-ĐHKTQD và Thông báo số 1180/TB-ĐHKTQD và 1181/TB-ĐHKTQD ngày 9 tháng 8 năm 2019 về tuyển sinh chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao năm 2019, Hội đồng tuyển sinh ban hành một số lưu ý đối với sinh viên dự thi năm 2019 với các nội dung như sau:

1.Quy định tại phòng thi: 

– Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 15 phút theo lịch thi. Thí sinh đến muộn 15 phút sau khi tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

– Mang theo CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và biên lai thu lệ phí thi.

– Thí sinh KHÔNG ĐƯỢC ra ngoài trong thời gian thi.

– Đối với môn thi Tiếng Anh: Thí sinh không mang theo giấy bút vào phòng thi và tuân thủ hướng dẫn của cán bộ coi thi. Khi có sự cố máy tính, thí sinh phải báo cho cán bộ coi thi (không tự ý giải quyết sự cố).

2.Quy định về những vật dụng được mang vào phòng thi:

– Thí sinh chỉ mang theo bút viết, giấy tờ tùy thân và biên lai thu lệ phí dự thi.

3.Hướng dẫn về nội dung các môn thi:

– Đối với môn thi Viết luận bằng tiếng Việt (thi 1 ca vào sáng thứ Bảy ngày 24/8/2019): Thí sinh viết một bài luận theo thể thức văn nghị luận xã hội.

– Đối với môn thi Tiếng Anh (chia thành 6 ca thi trong cả ngày thứ Chủ nhật, 25/8/2019). Kết cấu đề thi gồm 4 phần:

+ Phần 1: Từ vựng (Vocabulary) gồm 10 câu trắc nghiệm.

+ Phần 2: Ngữ pháp (Grammar) gồm 10 câu trắc nghiệm.

+ Phần 3: Đọc hiểu (Reading) gồm 10 câu trắc nghiệm.

+ Phần 4: Viết (Writing) gồm 2 bài: Viết lại câu (10 câu) và viết bài luận ngắn (short essay).

Hướng dẫn làm bài thi Tiếng Anh 

– Đối với môn thi Phỏng vấn (từ 13h30 ngày 24/8 – đến 17h ngày 27/8/2019): Đánh giá thái độ và động cơ học, kỹ năng giao tiếp và hiểu biết các vấn đề kinh tế xã hội cơ bản của sinh viên. Thời gian phỏng vấn dự kiến 10 – 15 phút/sinh viên.

5. Trong thời gian dự thi Chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao, sinh viên được phép nghỉ học chính trị đầu khóa và đăng ký với Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên để được học bù.

6.Số báo danh và phòng thi: Thí sinh xem trên website của Viện Đào tạo Tiên Riến, Chất lượng cao: www.aep.neu.edu.vn và POHE.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN

Kết quả tuyển sinh chương trình Tiên tiến,
Chất lượng cao năm 2023 (K65)

20, , Tháng 09, 2023

Thông tin tuyển sinh chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2023 (K65)

24, , Tháng 08, 2023
Thông báo tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh chương trình Tiên tiến, chất lượng cao năm 2022 K64

27, , Tháng 12, 2022